เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมากศน.แวงใหญ่ทำบุญขึ้นอาคารกศน.แวงใหญ่แห่งใหม่

และมีเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุจากกศน.ขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติ