ชื่อหลักสูตร  : การทำหน่อไม้ดอง (หน่อไม้ส้ม)


วิทยากร  : นางแพงศรี จันทร์โสม


วัสดุ
  :

1. หน่อไม้สด

2. เกลือ 1 ทัพพี

3. น้ำสะอาด


วิธีทำ  :

1. สับหน่อไม้ให้เป็นชิ้นบางๆ พยายามอย่าให้ฝอยมาก

2. เติมน้ำใส่หน่อไม้พอท่วมทิ้งไว้ 1 คืน หลังจากนั้นเทน้ำทิ้ง

3. ผสมเกลือ 1 ทัพพี กับหน่อไม้ ขยำให้เข้ากันดี

4. เติมน้ำสะอาดพอท่วมหน่อไม้ ทิ้งไว้ 3 คืน จะได้หน่อไม้ดองสำหรับประกอบอาหาร


ประโยชน์
  :

1. ใช้ในการประกอบอาหาร

2. จำหน่าย ถุงละ 5 บาท

3. เก็บไว้รับประทานได้นาน


ระยะเวลาที่ดำเนินการ  :
 4 วัน

ค่าใช้จ่าย  : หน่อไม้ 3 หน่อ/20 บาท

สถานที่ติดต่อ  : บ้านคำปลาหลาย ม.9 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น