ชื่อหลักสูตร  : การทำเหล้าสาโท


วิทยากร  : นางบัวเขียน ชาวัด


วัสดุ
  :

- แป้งหัวเชื้อเหล้า (1 ก้อน / ข้าวเหนียว 2 กก .)

- ข้าวเหนียว

- ถังหรือไหที่มีฝาปิดมิดชิด

- กะละมัง / ชามใบใหญ่

- น้ำสะอาด


วิธีทำ  :

1. แช่ข้าวเหนียวในน้ำประมาณครึ่งวัน

2. นำข้าวเหนียวมานึ่งให้สุก แล้วเทใส่กะละมัง / ชาม ใบใหญ่ผึ่งให้เย็น

3. แล้วโรยด้วยแป้งหัวเชื้อที่บดละเอียดแล้ว

4. ตามด้วยใส่น้ำสะอาด แล้วคลุกเคล้าให้ทั่วกัน

5. ใส่ลงในถังหรือไหหมักไว้ ประมาณ 1-2 วัน
ประโยชน์
  : เป็นเครื่องดื่ม


ระยะเวลาที่ดำเนินการ  :
  ประมาณ 1 สัปดาห์

ค่าใช้จ่าย  :  ประมาณ 150 บาท

สถานที่ติดต่อ  : บ้านคำปลาหลาย ม.9 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น