ชื่อหลักสูตร  : การทำปลาร้า


วิทยากร  : นางพันตรี สรรสมบัติ


วัสดุ
  :

  1. นำปลาชนิดต่างๆ เช่นปลาตะเพียน ปลาขาว ปลาสร้อย
  2. เกลือ
  3. รำข้าว
  4. ถังสำหรับใส่ปลาร้า


วิธีทำ  :

1. นำปลาร้าชนิดต่างๆ มาขัดเกล็ด ล้างให้สะอาด

2. นำปลาร้า คลุกกับเกลือ ในอัตราส่วน 3 : 1

3. หมักไว้ 1 – 2 วัน แล้วนำเอาข้าวมาคลุกกับปลาที่หมักเกลือเอาไว้

4. นำปลาที่หมัก แล้วใส่ลงในไห หรือ ถังดำ หมักไว้ 6 – 10 แล้วนำมาปรุงกับอาหารได้


ประโยชน์
  :

  1. เป็นการแปรรูปอาหารจากปลา สามารถเก็บไว้ได้นาน
  2. เป็นอาหารประจำครัวเรือนระยะเวลาที่ดำเนินการ  :
 6 – 10 เดือน

ค่าใช้จ่าย  : ค่าปลาร้า กิโลกรัมละ 30 บาท เกลือ 20 บาท รำข้าว 10 บาท

สถานที่ติดต่อ  : บ้านคำปลาหลาย ม.9 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น