พันธมิตร/เครือข่าย

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง (อบต.)  ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการปลูกผักในกระถางรถยนต์ (ปลูกผักปลอดสารพิษ)    สถานที่จัดทำโครงการ  บ้านห้วยทราย ม.7  ตำบลบ้านดง

  ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (แบบเรียนกศน.)    ไว้เป็นสื่อหมุนเวียนให้นักศึกษากศน.  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านดงยืมเรียน

  อนามัยบ้านคำปลาหลาย
  โดยการประสานงานของครูศรช. ร่วมกับหัวหน้าสถานีอนามัยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดนก, การกำจัดยุ่งลาย

  อนามัยบ้านดง

  โรงเรียนชุมชนทุกโรงเรียนในเขตตำบลบ้านดงเป็นวิทยากรสอนเสริม

 


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุบลรัตน์
ถนนศูนย์ราชการ  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 40250

     โทร.0-4337-2145  แฟกซ์.0-4337-2145