..โนนศิลาผ้าใหมงามเพชรน้ำหนึ่ง....ศูนย์รวมผึ้งของฝากฟากถนน.....สีสันว่าวผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล....ยิ้มทุกคนชุมชนโนนศิลา..
 


นางสุพิณ เปี่ยมชาโต
ผู้อำนวยการ

แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

(ใส่ E-MAIL ของผู้รับ)

เหนื่อยนักพักหน่อย
เปิดลำโพงด้วยนะค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กศน.อำเภอโนนศิลา


   
นายบุญมี
   

นางสง่า
   

นางมะลินายพิมพานายชาลี

 


นายดำรงค์ ายสำราญ

 

างยุภา 

เปิดแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลโนนศิลา
วันที่ 9 มิถุนายน 2553


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ศรช.
วันที่ 19 - 23 มกราคม 2551


โครงการตามแนวพระราชดำริ การใช้
ประโยชน์จากหญ้าแฝก
วันที่ 16 มกราคม 2551ร่วมงานพิธีรับธง จากวันแม่ถึงวันพ่อ

 

ร่วมงานวันปิยะมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอโนนศิลา

พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551

โครงสร้าง กศน.
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
คิดอย่างไรไม่ให้เครียด
่การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการบริหารงานคุณภาพ
อย่างนี้แหละ ครูยุคปฎิรูป
กระบวนการทางปัญญา
การเรียน การสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้างหรือทำลายการศึกษา
ประเมินผลอย่างไร...ไม่เครียด
9 ลักษณะของประเทศที่ขาดแคลนความคิดสร้างสรรค์

ฟังเพลงค่ะ ! /แฟนใหม่/หูไม่ตรงกับตา/ฝัน หวาน อาย จูบ /เพลงของหัวใจ/ต้องลืมให้ได้ผู้ชายคนนี้ี้/
โอกาสสุดท้าย/เสียแค่น้ำตา / ความคิด /มาก่อนเจ็บก่อน/ความทรงจำครั้งสุดท้าย/รักน้องปีหนึ่ง/


 ระดับ ประถม
ระดับ ม.ต้น
ระดับ ม.ปลาย

  กศน.เมืองขอนแก่น
กศน.พระยืน
กศน.กระนวน
กศน.ชนบท
กศน.ชุมแพ
กศน.น้ำพอง
กศน.บ้านไผ่
กศน.บ้านฝาง
กศน.พล
กศน.ภูเวียง
กศน.มัญจาคีร
กศน.แวงน้อย
กศน.แวงใหญ่
กศน.สีชมพู
กศน.หนองเรือ
กศน.อุบลรัตน์
กศน.เปือยน้อย
กศน.ภูผาม่าน
กศน.ซำสูง
กศน.หนองนาคำ
กศน.โคกโพธิ์ชัย
กศน.บ้านแฮด
กศน.โนนศิลา
กศน.หนองสองห้อง
กศน.เขาสวนกวาง

คุณเข้าชมลำดับที่

Get free counter at Cgi2yoU.com


สำนักงาน กศน.กาฬสินธุ์

สำนักงาน กศน.ชัยภูม
สำนักงาน กศน.นครพนม
สำนักงานกศน.นครราชสีมา
สำนักงาน กศน.บุรีรัมย์
สำนักงานกศน.มหาสารคาม
สำนักงาน กศน.มุกดาหาร
สำนักงาน กศน.ยโสธร
สำนักงาน กศน.ร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.เลย
สำนักงาน กศน.ศรีสะเกษ
สำนักงาน กศน.สกลนคร
สำนักงาน กศน.สุรินทร์
สำนักงาน กศน.อุดรธาน
สำนักงาน กศน.อำนาจเจริญ
สำนักงาน กศน.หนองคาย
สำนักงาน กศน.หนองบัวลำภ
สำนักงาน กศน.อุบลราชธาน

. .....