กศน.อำเภอบ้านแฮด
248 ม.1 ต.บ้านแฮด
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
043-218248  043-218248

เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขียนโดย Super User

กศน.อำเภอบ้านแฮด

เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 

สามารถ กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ ที่นี้

 

สอบ N-net

เขียนโดย Super User

กศน.อำเภอบ้านแฮด กำหนดวันสอบ n-net

สนามสอบโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่  7 มีนาคม  2564

อ่านเพิ่มเติม: สอบ N-net

ประกาศสอบปลายภาคเรียน2/2563

เขียนโดย Super User

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

กศน.อำเภอบ้านแฮด กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่  2/2563

สนามสอบโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่  3 - 4  เมษายน  2564

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศสอบปลายภาคเรียน2/2563