กศน.อำเภอบ้านแฮด
248 ม.1 ต.บ้านแฮด
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
043-218248  043-218248

ประกาศสอบปลายภาคเรียน2/2563

เขียนโดย Super User
ฮิต: 122

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

กศน.อำเภอบ้านแฮด กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่  2/2563

สนามสอบโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่  3 - 4  เมษายน  2564