ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่
ถนนสุขาภิบาล ๘ ตำบลในเมือง
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐
โทรศัพท์  ๐๔๓-๒๗๒๗๓๔