กศน.อำเภอชนบท
33 หมู่.3 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
ชนบทเมืองไหม
043286121  043286660