[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< ธันวาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [8028]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [3203]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [313]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [202]
อาบน้ำให้หมดจด ห่างไกลโรคภัย
ชื้อโรคที่ติดต่อกันทางสัมผัส ถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามพวกเราโดยไม่ รู้เนื้อรู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นโรคตาแด   เข้าชม :  [243]
 

กศน.ชนบทเตรียมความพร้อมอบรมแนะแนวการคิดหาค่ากำหนดมาตรฐานการประเมินภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 24 ก.ย. 61
กศน.ชนบทเตรียมความพร้อมอบรมแนะแนวการคิดหาค่ากำหนดมาตรฐานการประเมินภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 24 ก.ย. 61  เข้าชม :  [29]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 256119 / ก.ย. / 2561  เข้าชม :  [35]
กิจกรรมการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช 255119 / ก.ย. / 2561  เข้าชม :  [17]
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 กศน.อำเภอชนบท วันที่ 4 ก.ย. 6119 / ก.ย. / 2561  เข้าชม :  [25]
ประกาศตารางสอบปลายภาค 1/2561 กศน.อำเภอชนบท5 / ก.ย. / 2561  เข้าชม :  [53]
กิจกรรมการสอบวัดและประเมินผลระดับชาติหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน(N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 256127 / ส.ค. / 2561  เข้าชม :  [45]
ผลงานครู กศน.อำเภอชบท-กศน.หนองนาคำ กล่ม ชลนา10 / ส.ค. / 2561  เข้าชม :  [30]

24 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมการประเมินโครงการ
กศน.อำเภอชนบท เข้าอบรมการประเมินโครงการ ณ สำนักงานกศน.จตังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 22-25 กันยายน 2558  เข้าชม :  [182]

24 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ชนบทเข้าร่วมชมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและกิจกรรม walk really
กศน.ชนบทเข้าร่วมชมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและกิจกรรม walk really ในวันที่22 กันยายน 2558  เข้าชม :  [246]

21 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบปลายภาค เทอมที่ 1/2558
การสอบปลายภาคของ กศน.ชนบท ในระหว่างวนที่ 19-20 กันยายน 2558  เข้าชม :  [352]

26 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมครูกศน.ในการออกแบบการเรียนรู้
โครงการอบรมการออกแบบและพัฒนาวัฒนาการการเรียนรู้ดิจิตอลสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 26-28 ส.ค.2558  เข้าชม :  [6085]

18 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบ N-net กศน.อำเภอชนบท
กศน อำเภอชนบทจัดการสอบ N-net สำหรับกลุ่มผู้เรียนในระดับสุดท้ายก่อนจบการศึกษา ประจำปี 2558  เข้าชม :  [295]

17 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเรืองเดช เงินเรืองนิรันดร์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอชนบท ตรวจเยี่ยมนิเทศน์และติดตามผลการปฏิบัติงานของกศน.ตำบลกุดเพียขอม
นายเรืองเดช เงินเรืองนิรันดร์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอชนบท ตรวจเยี่ยมนิเทศน์และติดตามผลการปฏิบัติงานของกศน.ตำบลกุดเพียขอม  เข้าชม :  [542]

17 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเรืองเดช เงินเรืองนิรันดร์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอชนบท ตรวจเยี่ยมนิเทศน์และติดตามผลการปฏิบัติงานของกศน.ตำบลวังแสง
นายเรืองเดช เงินเรืองนิรันดร์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอชนบท ตรวจเยี่ยมนิเทศน์และติดตามผลการปฏิบัติงานของกศน.ตำบลวังแสง  เข้าชม :  [4462]

17 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเรืองเดชเงิน เรืองนิรันดร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชนบท นิเทศน์และติดตามผลการปฏิบัติงานของกศน.ตำบลห้วยแก
นายเรืองเดช เงินเรืองนิรันดร์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอชนบท ตรวจเยี่ยมนิเทศน์และติดตามผลการปฏิบัติงานของกศน.ตำบลศรีบุญเรื่อง  เข้าชม :  [10045]

17 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเรืองเดช เงินเรืองนิรันดร์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอชนบท ตรวจเยี่ยมนิเทศน์และติดตามผลการปฏิบัติงานของกศน.ตำบลศรีบุญเรื่อง
นายเรืองเดช เงินเรืองนิรันดร์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอชนบท ในการตรวจเยี่ยมนิเทศน์และติดตามผลการปฏิบัติงานของกศน.ตำบลศรีบุญเรือง  เข้าชม :  [8080]

17 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศนอำเภอชนบท นิเทศน์และติดตามผลการปฏิบัติงานของกศน.ตำบลโนนพะยอม
นายเรืองเดช เงินเรืองนิรันดร์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอชนบท ตรวจเยี่ยมนิเทศน์และติดตามผลการปฏิบัติงานของกศน.ตำบลโนนพะยอม  เข้าชม :  [131]

13 / มิ.ย. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนชุมชนเมืองนครราชสีมา(ทดสอบ)
ศูนย์การเรียนชุมชนเมืองนครราชสีมา(ทดสอบ) ภ.สืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เข้าชม :  [7215]
31 / มี.ค. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียชุมชนบ้านโนนเมือง(ทดสอบ)
114 หมู่ 2 ตำบลท่าใหม่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30000  เข้าชม :  [9585]
31 / มี.ค. / 2551 : ทดสอบหมวดหมู่
ทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อยืนยัน
ทดสอบครั้งที่2 เพื่อยืนยัน  เข้าชม :  [8030]

 นางสาวพัชรินทร์  จารย์โพธิ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชนบท
 นางสาวจินดารัตน์  บัวพงชน
ครู คศ. 1

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชนบท
33 หมู่ 3  ตำบลชนบท  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4328-6660  โทรสาร  0-4328-6121  
  FB :
https://www.facebook.com/chonnabot2559/
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05