ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ
ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น 40130
โทร.  043-312457

วิสัยทัศน์

เขียนโดย Super User
ฮิต: 163

กศน.อำเภอชุมแพ มุ่งมั่น

ส่งเสริมให้ประชาชน คนอำเภอชุมแพ

ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต

และการศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง