ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ
ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น 40130
โทร.  043-312457

บุคลากร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 252

 

 

 

 
 

นางสาวประภาศิริ สมวงศ์ษา

ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ

 

 

 

นางสาวกิตติมา ตั้งจิตเจริญกิจ

ครู ค.ศ.1

 

นางอนงค์พร  ชาโสรส

ครูผู้ช่วย