กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดย้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดย้อม

 

 

กศน.ตำบลคำแคน วัดคำมูล บ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
โดย ครูกุ้ง กศน. ตำบลคำแคน โทร. 0868604028 , 0804044437