กลุ่มทอผ้าไหมหนองหญ้าปล้อง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

ตั้งอยู่ที่ 36 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนเเก่น

ตรานกยูงพระราชทาน
1 ตรานกยูงพระราชทาน
[30 มี.ค 2558 ]
กรมหม่อนไหมพร้อมแล้วที่จะให้การรับรองผ้าไหมไทยของผู้ผลิตผ้าไหมทั้งเกษตรกรรายย่อยและ
ผู้ประกอบการรายใหญ่สืบเนื่องจากปัจจุบันมีผู้นำเข้าเส้นไหมและเส้นใยสังเคราะห์อื่นจากต่างประเทศ
ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย เส้นไหมจึงมีทั้งที่ได้คุณภาพและด้อยคุณภาพ เมื่อนำมาผลิตผ้าไหม
จึงทำให้ผ้าไหมไทยด้อยคุณภาพลง...
การดูแลรักษาผ้าไหม
2 การดูแลรักษาผ้าไหม
[30 มี.ค 2558 ]
คนไทยหันมานิยมใช้ผ้าไหมกันมาก แต่บางคนก็ยังกล้า ๆกลัวๆไม่ยอมซื้อผ้าไหมมาใช้ เพราะเห็นว่าเป็นของแพงที่มีความสวยงาม ประณีต เกรงกันว่าจะรักษาให้ดีและสวยงามตลอดไปยาก ทั้งที่จริงแล้วการดูแลรักษาผ้าไหมไมใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลย หากผู้ใช้รู้จักให้ความสนใจ
ในความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับการขจัดรอยเปื้อนบนผ...
ผ้าไหมแท้ดูอย่างไร
2ผ้าไหมแท้ดูอย่างไร
[30 มี.ค 2558 ]
เนื่องจากผ้าไหมไทยเป็นผ้าที่ทอจากเส้นธรรมชาติ จึงมีวิธีที่พิสูจน์ที่ง่ายเนื่องจากเส้นใยธรรมชาติ จะมีความแตกต่างจากเส้นใยสังเคราะห์อยู่มากโดยเฉพาะความโปร่งและความละเอียดของโครงสร้าง
ที่เป็นธรรมชาติรวมทั้งน้ำหนักจะเบากว่าผ้าในปริมาตรเท่า ๆ กัน ขั้นตอนที่ 1 สังเกตโดยรวม ถ้าเป็นไหมเนื้อละเอียดจะทอจ...