ข่าวกิจกรรม กศน.อำเภอเขาสวนกวาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

ประชุมสนทนากลุ่ม(Focus group)และรับฟังความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สาส์นกวางทอง

สาส์นกวางทอง