ข่าวกิจกรรม กศน.อำเภอเขาสวนกวาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

ประชุมสนทนากลุ่ม(Focus group)และรับฟังความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สาส์นกวางทอง

สาส์นกวางทอง