บริการดาวน์โหลด : ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 41

 เมื่อ : 07 มิถุนายน 2560 11:58:09     View 169


 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 41 >>> Download 

 ดาวน์โหลดอื่นๆ

การจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ [ เมื่อ : 21 พฤษภาคม 2561   เปิดอ่าน : 14]
การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น 2561 [ เมื่อ : 18 พฤษภาคม 2561   เปิดอ่าน : 33]
การคัดสรรสตรีไทยดีเด่น ปี2561 [ เมื่อ : 18 พฤษภาคม 2561   เปิดอ่าน : 40]
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อรับโลห์เกียรติคุณ ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 61 [ เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2561   เปิดอ่าน : 37]
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา [ เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2561   เปิดอ่าน : 18]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]