บริการดาวน์โหลด : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล

 เมื่อ : 08 มิถุนายน 2560 15:45:03     View 65


 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล >>> Download 

 ดาวน์โหลดอื่นๆ

รายชื่อหนังสือบริจาค [ เมื่อ : 21 สิงหาคม 2560   เปิดอ่าน : 14]
การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง [ เมื่อ : 21 สิงหาคม 2560   เปิดอ่าน : 15]
โครงการส่งเสริมคุณค่าคลังปัญญา กศน. [ เมื่อ : 17 สิงหาคม 2560   เปิดอ่าน : 28]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง [ เมื่อ : 17 สิงหาคม 2560   เปิดอ่าน : 25]
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร ส.นบส [ เมื่อ : 17 สิงหาคม 2560   เปิดอ่าน : 31]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaennfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]