บริการดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะฯ ครั้งที่1 โดยการสอบข้อเขียนและระเ

 เมื่อ : 16 มิถุนายน 2560 14:29:31     View 2951


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะฯ ครั้งที่1 โดยการสอบข้อเขียนและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

รายชื่อ คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>> Click !!

ผังห้องสอบ >>> Click !!

 ดาวน์โหลดอื่นๆ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรม KKUL Open House 2018 [ เมื่อ : 20 มิถุนายน 2561   เปิดอ่าน : 6]
รับโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู [ เมื่อ : 19 มิถุนายน 2561   เปิดอ่าน : 35]
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนฯ [ เมื่อ : 19 มิถุนายน 2561   เปิดอ่าน : 13]
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนแก้ปัญหาหนี้สินครู [ เมื่อ : 18 มิถุนายน 2561   เปิดอ่าน : 59]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561 ให้แก่พนักงานราชการ [ เมื่อ : 12 มิถุนายน 2561   เปิดอ่าน : 99]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]