บริการดาวน์โหลด : คู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

 เมื่อ : 16 มิถุนายน 2560 16:34:57     View 227


 คู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน >>> Download 

 ดาวน์โหลดอื่นๆ

แผนการให้บริการรถMobile ส่งเสริมการอ่าน [ เมื่อ : 20 ตุลาคม 2560   เปิดอ่าน : 6]
รายงานผลการดำเนินงานการจัดการ กศน.สำหรับคนพิการ [ เมื่อ : 20 ตุลาคม 2560   เปิดอ่าน : 8]
MOE AWARD [ เมื่อ : 20 ตุลาคม 2560   เปิดอ่าน : 14]
ประกาศยกเลิกระเบียนผลการเรียน [ เมื่อ : 17 ตุลาคม 2560   เปิดอ่าน : 37]
แจ้งรายละเอียดแผนงาน รหัสงบประมาณฯ ปีงบประมาณ2561 [ เมื่อ : 09 ตุลาคม 2560   เปิดอ่าน : 200]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaennfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]