บริการดาวน์โหลด : หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2561 16:43:40     View 41


หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา >>> Download 

 ดาวน์โหลดอื่นๆ

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำน [ เมื่อ : 16 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน : 0]
แต่งตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ [ เมื่อ : 15 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน : 53]
การประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ [ เมื่อ : 15 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน : 64]
แนวทางการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ [ เมื่อ : 15 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน : 37]
แต่งตั้งสถานศึกษาทำหน้าที่ศูนย์สอบด้วยระบบ E-Exam [ เมื่อ : 15 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน : 26]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]