บริการดาวน์โหลด :  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร ละเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561

 เมื่อ : 05 มิถุนายน 2561 13:26:31     View 149


  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร ละเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 (รายชื่อเพิ่มเติม)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ข้อแนะนำ-ตรวจสอบ   เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ >>> Download 

ข้อแนะนำ-ตรวจสอบขอรับเงินช่วยเหลือ  61 >>> Download 

แบบการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐาน 61 >>> Download 

แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน-61(แบบ-มอ.2)
 >>> Download 

แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส
 >>> Download 

แบบยืนยันการรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
 >>> Download 

ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส-เรื่อง-การขอรับฯ
 >>> Download 

รายชื่อข้าราชการที่จะมีอายุครบ 60 ปี ในปี 2561
 >>> Download 

ศธ 0210.118(1802) ลว 30 พค 61
 >>> Download 

 หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
 >>> Download 

 ดาวน์โหลดอื่นๆ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ N-NET ภาคเรียน 2-61 [ เมื่อ : 24 มกราคม 2562   เปิดอ่าน : 2]
รายงานการตรวจสอบด้านการบริหารเรื่อง การบริหารสินทรัพย์ [ เมื่อ : 24 มกราคม 2562   เปิดอ่าน : 1]
ประกาศขอรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 2562 [ เมื่อ : 22 มกราคม 2562   เปิดอ่าน : 21]
รายงานผลการดำเนินงานการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ [ เมื่อ : 21 มกราคม 2562   เปิดอ่าน : 28]
แนบเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน 62 [ เมื่อ : 21 มกราคม 2562   เปิดอ่าน : 22]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]