บริการดาวน์โหลด : การให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ อ.พระยืน

 เมื่อ : 10 ตุลาคม 2562 11:37:51     View 43


 การให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ อ.พระยืน >>> Download 

 ดาวน์โหลดอื่นๆ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ A.L.T.C [ เมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2563   เปิดอ่าน : 53]
การป้องกันการระบาดโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา 2019 [ เมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2563   เปิดอ่าน : 30]
แนบการสำรวจ การจัดกิจกรรมการศึกษาป้องกันโรคซึมเศร้าฯ [ เมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2563   เปิดอ่าน : 41]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่งมาตรการป้องกัน แก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ เมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2563   เปิดอ่าน : 23]
ขอเชิญครู กศน.เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.หลักสูตร การใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับครูมืออาชีพฯ [ เมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2563   เปิดอ่าน : 27]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]