ด่วนสุด ๆ จากกองแผนงานฯ สนง.กศน.

 

ขอความร่วมมือ  ดำเนินการเรื่องข้อมูล ปี 2557  ในหน้าเวบ 203.146.15.79/ros  ดังนี้

 

1. ตรวจสอบข้อมูล EIS  มีหลายอำเภอไม่ได้กรอกข้อมูลเลย   ดูจากหน้า Home ของเวบ

 

2.  ข้อมูลห้องสมุดประชาชน  มีหลายจังหวัด  กรอกข้อมูลไม่ครบ หรือไม่มีเลย  ดูจากหน้า Home ของเวบ

 

กศน.อำเภอสามารถกรอกข้อมูล EIS  จากเวบ 203.146.15.13/eis  

 

ตรวจสอบข้อมูล Eis ได้ที่นี่ >> CLICK

 

โดยใช้เลขรหัสสถานศึกษา 10 หลัก เป็น user และ password  

 

สามารถกรอกข้อมูลข้อมูลห้องสมุดประชาชน  ที่  203.146.15.13/Lib  

 

ในปี 2558  ขอให้กรอกข้อมูลอื่นให้ครบ