- ลงชื่อก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง

- ขอความกรุณาลงชื่อรับหนังสือในช่องหนังสือของท่าน

- หนังสือลงใหม่จะแสดงสถานะทุกๆ  15 นาที

- หนังสือที่ยังไม่แสดงสถานะสามารถลงรับก่อนได้ในชีท

ขอบคุณครับ..... มีข้อสอบถามติดต่อ 083-0129463