ค้นหา

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ รายวิชาเลือกเสรี และ ปวช.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  รายละเอียดคลิกที่นี้

การประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้