ข่าว/ประกาศ แจ้งสถานศึกษา : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

 เมื่อ : 22 ตุลาคม 2558 12:29:30     เปิดอ่าน 48499


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
           
          ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามแนบ

(เพิ่มเติม) 
- ใบรับรองแพทย์ เป็นโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
- มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
- สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนแล้ว ต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้มีใบประกอบวิชาชีพครู ภายใน ๒ ปี
- สำหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ต้องแนบกับใบสมัคร (ให้เขียนวันที่มาสอบสัมภาษณ์)

 ข่าวอื่นๆ

คัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ   [ เมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2560   เปิดอ่าน : 174]
ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ปวช.  [ เมื่อ : 21 สิงหาคม 2560   เปิดอ่าน : 380]
ประกาศ !! ผู้มีสิทธิ์สอบ ครู ปวช.  [ เมื่อ : 31 กรกฎาคม 2560   เปิดอ่าน : 131]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [ เมื่อ : 17 มีนาคม 2560   เปิดอ่าน : 1404]
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.  [ เมื่อ : 08 มีนาคม 2560   เปิดอ่าน : 546]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]