ข่าว/ประกาศ แจ้งสถานศึกษา : โปรแกรม ITW51

 เมื่อ : 07 ธันวาคม 2559 10:28:43     เปิดอ่าน 2217
โปรแกรม ITW51

คู่มือโปรแกรม ITw51 >>> Download 

Program ITw51 Ver. 02 ตุลาคม 2558 >>> Download 
Program ITw51 Ver. 28 พฤศจิกายน 2559 >>> Download 

Program ITw51 Ver. 8 มีนาคม 2560 >>> Download 
Program ITw51 Ver. 9 เมษายน 2561 >>> Download 
Program ITw51 Ver. 6 พฤศจิกายน 2561 >>> Download 

 ข่าวอื่นๆ

ธรรมมาภิบาล สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  [ เมื่อ : 06 ธันวาคม 2561   เปิดอ่าน : 22]
คัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ   [ เมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2560   เปิดอ่าน : 416]
ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ปวช.  [ เมื่อ : 21 สิงหาคม 2560   เปิดอ่าน : 467]
ประกาศ !! ผู้มีสิทธิ์สอบ ครู ปวช.  [ เมื่อ : 31 กรกฎาคม 2560   เปิดอ่าน : 178]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [ เมื่อ : 17 มีนาคม 2560   เปิดอ่าน : 1527]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]