ข่าว/ประกาศ แจ้งสถานศึกษา : พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 / โปรแกรมลงทะเบียนพัสดุ

 เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2560 09:31:06     เปิดอ่าน 707


 ข่าวอื่นๆ

คัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ   [ เมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2560   เปิดอ่าน : 39]
ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ปวช.  [ เมื่อ : 21 สิงหาคม 2560   เปิดอ่าน : 294]
ประกาศ !! ผู้มีสิทธิ์สอบ ครู ปวช.  [ เมื่อ : 31 กรกฎาคม 2560   เปิดอ่าน : 70]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [ เมื่อ : 17 มีนาคม 2560   เปิดอ่าน : 1292]
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.  [ เมื่อ : 08 มีนาคม 2560   เปิดอ่าน : 487]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

  • กระทรวงศึกษาธิการ
  • สำนักงาน กศน.
  • กลุ่มแผนงาน
  • กลุ่มงานคลัง
  • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
  • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
  • หน่วยศึกษานิเทศก์
  • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
  • สถาบันการศึกษาทางไกล
  • สถาบันฯ สิรินธร
  • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

  • ประวัติความเป็นมา
  • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
  • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
  • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
  • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
  • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

  • Old Website
  • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
  • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
  • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
  • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
  • ระบบ e_office
  • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
  • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
  • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

    Credit.นฤพล สายวิลัย
    ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
    โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
    ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]