ขอเชิญทุก กศน.อำเภอเข้าร่วมกลุ่ม OOCC กศน.จังหวัดขอนแก่น สามารถคลิกเข้าร่วมได้ที่นี่ครับ >> OOCC กศน.ขอนแก่น