กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

 เมื่อ : 04 ตุลาคม 2560 10:45:28     เปิดอ่าน 899


Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------------------------
เอกสารแผนปฏิบัติการ 61 >>> Download 
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 60 >>> Download 
รายงานแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>> Download 
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 59 >>>
Download 
 

 ข่าวอื่นๆ

ปวช. กศน.อุบลรัตน์  [ เมื่อ : 05 กันยายน 2560   เปิดอ่าน : 529]
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.58)  [ เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2558   เปิดอ่าน : 2666]
กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล  [ เมื่อ : 05 กุมภาพันธ์ 2558   เปิดอ่าน : 612]
กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดฯ   [ เมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2558   เปิดอ่าน : 895]
คณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ นายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร อ.เวียงเก่า  [ เมื่อ : 30 มกราคม 2558   เปิดอ่าน : 591]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]