การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.58)  [อ่าน : 2790]
 
  กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล  [อ่าน : 712]
 
  กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดฯ   [อ่าน : 994]
 
  คณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ นายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร อ.เวียงเก่า  [อ่าน : 678]