คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการทำงานห้องสมุดประชาชนอำเภอซำสูง  [อ่าน : 242]
 
  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์นายขาว เฉียบแหลม   [อ่าน : 685]
 
  แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียน 2/2557  [อ่าน : 713]
 
  กศน.ขอนแก่น ปรับปรุงระบบ ICT และ Firewall เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ  [อ่าน : 327]