E-Star ONIE Teacher 2019 KHON KAEN

 เมื่อ : 17 เมษายน 2562 10:23:42     เปิดอ่าน 153    Share   


 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิชาการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการการศึกษา E-Star ONIE Teacher 2019 KHON KAEN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน กศน.จังกวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ณ สถานีรถไฟขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 400 คน

 ข่าวอื่นๆ

 
ลงพื้นที่ตรวจเอกสารหลักฐานงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4  [ เมื่อ : 22 มิถุนายน 2563   เปิดอ่าน : 5]
 
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับการตรวจเยี่ยมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  [ เมื่อ : 22 มิถุนายน 2563   เปิดอ่าน : 11]
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับนโยบายจากท่านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  [ เมื่อ : 22 มิถุนายน 2563   เปิดอ่าน : 5]
 
ลงพื้นที่ตรวจเอกสารหลักฐานงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3  [ เมื่อ : 17 มิถุนายน 2563   เปิดอ่าน : 8]
 
ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจาก  [ เมื่อ : 17 มิถุนายน 2563   เปิดอ่าน : 5]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]