โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

 เมื่อ : 02 พฤษภาคม 2562 15:54:22     เปิดอ่าน 693    Share   


29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมพบปะและให้กำลังใจแก่ ครู กศน.ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 104 คน ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาให้ความรู้ อาทิ ผอ.รัฐเขต เชื้อมหาวัน ผอ.กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผอ.คมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นต้น ซึ่งโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ คาดหวังให้เกิดการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ครู กศน. สามารถนำ Digital online ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ ซึ่งตลอดโครงการฯ ทั้ง 3 วัน ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้พบปะผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทาง การนำบทเรียนที่ได้รับจากวิทยากรไปต่อยอดในการอบรมพัฒนาครู ที่ กศน.อำเภอและสร้างบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาต่างๆ ให้กับนักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกโอกาส ต่อไป

 ข่าวอื่นๆ

 
ลงพื้นที่ตรวจเอกสารหลักฐานงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4  [ เมื่อ : 22 มิถุนายน 2563   เปิดอ่าน : 5]
 
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับการตรวจเยี่ยมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  [ เมื่อ : 22 มิถุนายน 2563   เปิดอ่าน : 11]
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับนโยบายจากท่านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  [ เมื่อ : 22 มิถุนายน 2563   เปิดอ่าน : 5]
 
ลงพื้นที่ตรวจเอกสารหลักฐานงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3  [ เมื่อ : 17 มิถุนายน 2563   เปิดอ่าน : 8]
 
ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจาก  [ เมื่อ : 17 มิถุนายน 2563   เปิดอ่าน : 5]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]