"งานมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน." ประจำปี 2562

 เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2562 22:34:49     เปิดอ่าน 70    Share   


11 กรกฎาคม 2562 นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "งานมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน." ประจำปี 2562 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา กศน. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดในการใช้ชีวิตประจำวัน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองต่อไป ซึ่งงานมหกรรมจัดระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ประมวลภาพกิจกรรม >>>  11 กรกฎาคม 2562 / 12 กรกฎาคม 2562
 

 ข่าวอื่นๆ

 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น  [ เมื่อ : 26 ธันวาคม 2562   เปิดอ่าน : 83]
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพ ครู กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านผลการเรียน  [ เมื่อ : 25 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 102]
 
การขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  [ เมื่อ : 23 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 180]
 
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ​สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  [ เมื่อ : 03 มิถุนายน 2562   เปิดอ่าน : 104]
 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  [ เมื่อ : 02 พฤษภาคม 2562   เปิดอ่าน : 471]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]