การขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

 เมื่อ : 23 สิงหาคม 2562 15:38:41     เปิดอ่าน 156    Share   


23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี ว่าที่ ร.ต.กีรติ กุลบุตร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสว่างวีระวงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยมีจิตอาสาฯ เข้าร่วมจำนวน 225 คน

รับชมภาพได้ที่นี่ >>> Facebook กศน.ขอนแก่น

 ข่าวอื่นๆ

 
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพ ครู กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านผลการเรียน  [ เมื่อ : 25 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 77]
 
"งานมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน." ประจำปี 2562  [ เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 62]
 
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ​สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  [ เมื่อ : 03 มิถุนายน 2562   เปิดอ่าน : 79]
 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  [ เมื่อ : 02 พฤษภาคม 2562   เปิดอ่าน : 359]
 
E-Star ONIE Teacher 2019 KHON KAEN  [ เมื่อ : 17 เมษายน 2562   เปิดอ่าน : 106]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]