บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิชาการศึกษา  [เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562]  [อ่าน : 261]
 ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้หัวข้อ  [เมื่อ 18 ธันวาคม 2561]  [อ่าน : 153]
 ธรรมมาภิบาล สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  [เมื่อ 06 ธันวาคม 2561]  [อ่าน : 320]
 คัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ   [เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560]  [อ่าน : 567]
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ปวช.  [เมื่อ 21 สิงหาคม 2560]  [อ่าน : 578]
 ประกาศ !! ผู้มีสิทธิ์สอบ ครู ปวช.  [เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560]  [อ่าน : 253]
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [เมื่อ 17 มีนาคม 2560]  [อ่าน : 1616]
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.  [เมื่อ 08 มีนาคม 2560]  [อ่าน : 668]
 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 / โปรแกรมลงทะเบียนพัสดุ  [เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560]  [อ่าน : 2135]
 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ภาษาอังกฤษบ้าน ๆ (EngLishHome เวอรืชั่น 1.0)  [เมื่อ 20 ธันวาคม 2559]  [อ่าน : 955]