เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  [เมื่อ 10 ตุลาคม 2562]  [อ่าน : 141]
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิชาการศึกษา  [เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562]  [อ่าน : 418]
 ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้หัวข้อ  [เมื่อ 18 ธันวาคม 2561]  [อ่าน : 553]
 ธรรมมาภิบาล สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  [เมื่อ 06 ธันวาคม 2561]  [อ่าน : 733]
 คัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ   [เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560]  [อ่าน : 681]
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ปวช.  [เมื่อ 21 สิงหาคม 2560]  [อ่าน : 678]
 ประกาศ !! ผู้มีสิทธิ์สอบ ครู ปวช.  [เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560]  [อ่าน : 343]
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [เมื่อ 17 มีนาคม 2560]  [อ่าน : 1711]
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.  [เมื่อ 08 มีนาคม 2560]  [อ่าน : 757]
 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 / โปรแกรมลงทะเบียนพัสดุ  [เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560]  [อ่าน : 2899]