เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  [เมื่อ 10 ตุลาคม 2562]  [อ่าน : 166]
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิชาการศึกษา  [เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562]  [อ่าน : 508]
 ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้หัวข้อ  [เมื่อ 18 ธันวาคม 2561]  [อ่าน : 908]
 ธรรมมาภิบาล สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  [เมื่อ 06 ธันวาคม 2561]  [อ่าน : 752]
 คัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ   [เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560]  [อ่าน : 715]
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ปวช.  [เมื่อ 21 สิงหาคม 2560]  [อ่าน : 707]
 ประกาศ !! ผู้มีสิทธิ์สอบ ครู ปวช.  [เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560]  [อ่าน : 364]
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [เมื่อ 17 มีนาคม 2560]  [อ่าน : 1748]
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.  [เมื่อ 08 มีนาคม 2560]  [อ่าน : 772]
 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 / โปรแกรมลงทะเบียนพัสดุ  [เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560]  [อ่าน : 3127]