ธรรมมาภิบาล สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  [เมื่อ 06 ธันวาคม 2561]  [อ่าน : 21]
 คัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ   [เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560]  [อ่าน : 416]
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ปวช.  [เมื่อ 21 สิงหาคม 2560]  [อ่าน : 467]
 ประกาศ !! ผู้มีสิทธิ์สอบ ครู ปวช.  [เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560]  [อ่าน : 178]
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [เมื่อ 17 มีนาคม 2560]  [อ่าน : 1527]
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.  [เมื่อ 08 มีนาคม 2560]  [อ่าน : 589]
 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 / โปรแกรมลงทะเบียนพัสดุ  [เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560]  [อ่าน : 1677]
 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ภาษาอังกฤษบ้าน ๆ (EngLishHome เวอรืชั่น 1.0)  [เมื่อ 20 ธันวาคม 2559]  [อ่าน : 725]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [เมื่อ 09 ธันวาคม 2559]  [อ่าน : 5536]
 โปรแกรม ITW51  [เมื่อ 07 ธันวาคม 2559]  [อ่าน : 2214]