ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น


การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อ : 25 มกราคม 2562  [อ่าน : 55]
นางดวงจันทร์ วิรุณพันธ์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวมัณฑนา มูลกัณฐ์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายใน ดำเนินการจัดประชุม เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เพื่อให้....
18 มกราคม วันยุทธหัตถี
เมื่อ : 18 มกราคม 2562  [อ่าน : 35]
เมื่อเวลา 07.30 น. วันนี้ (18 ม.ค.62) ว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น นำคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ข และ ครู ค รุ่น 1 และ รุ่น 2) หลักสูตร Digital Literacy และการเปิดร้านค้าออนไลน์ E-Commerce หลักสูตรการตลาดและการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และการโปรโมทสินค้า
เมื่อ : 10 มกราคม 2562  [อ่าน : 64]
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ งานการศึกษาต่อเนื่อง ดำเนินโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ข และ ครู ค รุ่น 1 และ รุ่น 2) หลักสูตร Digital Literacy และการเปิดร้านค้าออนไลน์ E-Commerce หลักสูตรการตลาดและการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และการโปรโมทสินค้า โดยวิทยากรแกนนำที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำ ครู ก ได้นำหลักสูตรมาขยายผลให้กับ ครู ข ที่เป็นวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ จำนวน 26 อำเภอ และครู ค ที่เป็นวิทยากรแกนนำระดับตำบลทั้ง 199 ตำบล
5 ธันวาคม 2561 วันพ่อแห่งชาติ
เมื่อ : 06 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 58]
ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น
โครงการประชุมพิจารณาตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2561
เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 173]
8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการประชุมพิจารณาตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2561 และเวลาประมาณ 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น (สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฯ และบรรยายพิเศษ ในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) อาทิ
อบรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อนการบริหารราชการในยุคประเทศไทย 4.0 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อ : 18 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 127]
18 ตุลาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อนการบริหารราชการในยุคประเทศไทย 4.0 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดฯ และมีนางกัลยาณี กะวิกุล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการกล่าวรายงานความเป็นมาของการอบรมฯ
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อ : 14 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 61]
ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัวผ่านกิจกรรมการแสดงทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science Show)
เมื่อ : 14 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 80]
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นางดวงจันทร์ วิรุณพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัวผ่านกิจกรรมการแสดงทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science Show)" โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านอาคารสถานที่ และวิทยากร จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ซึ่งว่าที่ ร.ท.ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ผอ.ศว.ขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะครู กศน.ที่เข้าร่วมอบรมในรุ่นที่ 1 จำนวน 108 คน จาก 14 อำเภอ 108 ต
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตำบล (DMIS) งปม.2561
เมื่อ : 02 กันยายน 2561  [อ่าน : 76]
1 กันยายน 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตำบล (DMIS) สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ
เมื่อ : 20 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 89]
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี
"การพัฒนากลยุทธ์เขียนข่าวเล่าเรื่อง" "สื่อสารองค์กรสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น"
เมื่อ : 10 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 137]
กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากลยุทธ์เขียนข่าวเล่าเรื่อง" "สื่อสารองค์กรสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอำนวยสุขจังหวัดขอนแก่น
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 79]
28 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 08.00 น. ว่าที่ ร.ต. ดร.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายบุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มหกรรมการประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์นักศึกษา กศน. ประจำปี 2561
เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 143]
12 กรกฏาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมมหกรรมการประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์นักศึกษา กศน. ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น เลยหนองบัวลำภู อุดรธานี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่ง ...
บรรยายพิเศษเรื่อง การแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 55]
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.ดร.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น บรรยายพิเศษเรื่อง การแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน และเด็กนักเรียนออกกลางคัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เข้าร่วมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ภายใต้โครงการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะลำห้วยพระคือ
เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 108]
วันที่ 4 กรกรฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ภายใต้โครงการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะลำห้วยพระคือ ณ ตำบลพระคือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รมช.สุรเชษฐ์ แจกหลักคิดครู กศน.ตำบล ภาคอีสาน ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน สู่ความสำเร็จ
เมื่อ : 04 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 169]
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสเป็นประธานการเปิดการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์) จังหวัดขอนแก่น
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 4 / 2561
เมื่อ : 25 เมษายน 2561  [อ่าน : 134]
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงาน "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 4/2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและการรายงานผลข้อมูลผ่านระบบ DMIS ไตรมาส 1-2 ปี งบประมาณ 2561
เมื่อ : 25 เมษายน 2561  [อ่าน : 96]
24 เมษายน 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและการรายงานผลข้อมูลผ่านระบบ DMIS ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ให้การต้อนรับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 24 เมษายน 2561  [อ่าน : 192]
ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “มหกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ท SMART LEARNING EXPO" ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ค) หลักสูตร Digital literacy และ e-Commerce ครู ค รุ่นที่ ๓
เมื่อ : 25 มีนาคม 2561  [อ่าน : 377]
วันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ค) หลักสูตร Digital literacy และ e-Commerce โดย ศน.องอาจ วีรภัทรสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการเปิดโครงการฯ มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวแทน กศน.ตำบลละ ๑ คน รวม ๑๐๕ คน
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]