ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น


ลงพื้นที่ตรวจเอกสารหลักฐานงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4
เมื่อ : 22 มิถุนายน 2563  [อ่าน : 220]
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางกัลยาณี กะวิกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเอกสารหลักฐานงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ณ กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย และกศน.อำเภอหนองนาคำ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรสถานศึกษาให้การต้อนรับ
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับการตรวจเยี่ยมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 22 มิถุนายน 2563  [อ่าน : 195]
วันที่ 21 มิถุนายน 2563 นายถาวรพลีดี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. และ สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับนโยบายจากท่านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 22 มิถุนายน 2563  [อ่าน : 164]
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 นายถาวรพลีดี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายนายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล นายยุทธนา มุกดา ผอ.กศน.อำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. และ สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จั
ลงพื้นที่ตรวจเอกสารหลักฐานงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3
เมื่อ : 17 มิถุนายน 2563  [อ่าน : 153]
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางกัลยาณี กะวิกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเอกสารหลักฐานงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ณ กศน.อำเภอเวียงเก่า กศน.อำเภอพระยืน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรสถานศึกษาให้การต้อนรับ
ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจาก
เมื่อ : 17 มิถุนายน 2563  [อ่าน : 141]
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00น. นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี
กิจกรรมโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ใส่ใจสุขภาพ
เมื่อ : 17 มิถุนายน 2563  [อ่าน : 91]
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ใส่ใจสุขภาพถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี และมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักศึกษา กศน. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 400 คน
ลงพื้นที่ตรวจเอกสารหลักฐานงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
เมื่อ : 17 มิถุนายน 2563  [อ่าน : 74]
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางกัลยาณี กะวิกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเอกสารหลักฐานงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ณ กศน.อำเภอภูผาม่าน กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรสถานศึกษาให้การต้อนรับ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
เมื่อ : 17 มิถุนายน 2563  [อ่าน : 70]
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางกัลยาณี กะวิกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเอกสารหลักฐานงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ณ กศน.อำเภอบ้านไผ่ กศน.อำเภอภูเวียง กศน.อำเภอบ้านแฮด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรสถานศึกษาให้การต้อนรับ
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษานิเทศติดตามผลโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน
เมื่อ : 10 มิถุนายน 2563  [อ่าน : 87]
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา นิเทศติดตามผลโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน มอบนโยบายด้านการจัดการศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ณ กศน.อำเภอชนบท กศน.อำเภอแวงใหญ่ และกศน.อำเภอแวงน้อย โดยมี นางสาวพัชรินทร์ จารย์โพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชนบท นายยุทธนา มุกดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแวงใหญ่ นายชิษณุพงศ์ ไชยสิทธิ์เสนา กศน.อำเภอแวงน้อย ข้าราชการครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตร
เมื่อ : 29 พฤษภาคม 2563  [อ่าน : 91]
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตร เพื่อทบทวนการเตรียมความพร้อมในการเสนอหลักสูตรเพื่อขอเป็นหน่วยอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดขอนแก่น
เมื่อ : 29 พฤษภาคม 2563  [อ่าน : 70]
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พ.อ.ท.พงศธร สนธิเส็ง อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำพอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดขอนแก่น
คารวะผู้ใหญ่ กศน.
เมื่อ : 29 พฤษภาคม 2563  [อ่าน : 96]
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ขอนแก่น เข้าพบ นายประเสริฐ หอมดี อดีตผู้ตรวจราชการและ นางมาลินี สุนทร อดีต ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดขอนแก่น และปรึกษาการนำเสนอแผน IDP หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10
การตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
เมื่อ : 29 พฤษภาคม 2563  [อ่าน : 83]
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยนายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่อนุเคราะห์บุคลากร จำนวน 2 ท่าน คือนายประสาน เอื้อทาน ตำแหน่งอาจารย์ และนายอภิวัฒน์ สวัสดิรัตน์ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มาร่วมพิจารณาให้คำปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
การเข้ารับพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10
เมื่อ : 28 พฤษภาคม 2563  [อ่าน : 98]
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30น. นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ขอนแก่น เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
เมื่อ : 28 พฤษภาคม 2563  [อ่าน : 89]
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30น. นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางวิจิตราวลิน พรปัญญาภัทร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยการประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ขอนแก่น
Live สด ผ่าน Facebook ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-19
เมื่อ : 28 พฤษภาคม 2563  [อ่าน : 86]
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30น. นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ ผานาค นักวิชาการศึกษา Live สด ผ่าน Facebook ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-19 และการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
การประชุมคณะกรรมการงานวิชาการดำเนินการบรรณาธิการกรอบแนวทางการจัดการศึกษา
เมื่อ : 28 พฤษภาคม 2563  [อ่าน : 83]
วันที่ 27 พฤษภาคม 63 เวลา 9.00น. นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุม คณะกรรมการงานวิชาการ ดำเนินการบรรณาธิการกรอบแนวทางการจัดการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางวิจิตราวลิน พรปัญญาภัทร ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น นางสาวนุรัต วรกฎ ผอ.กศน.อำเภอบ้านฝาง นายยุทธนา มุกดา ผอ.กศน.อำเภอแวงใหญ่ นางสาวประภาศิริ สมวงศ์ษา ผอ.กศน.หนองนาคำ นางสาวธันยพัฒน์ นูเร รก.ผอ.กศน.อำเภอโนนศิลา ข้าราชการครูและข้าราชการบรรณารักษณ์ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมสภานศึกษา
เมื่อ : 21 พฤษภาคม 2563  [อ่าน : 59]
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภออุบลรัตน์ โดยมี นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรแก่น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากร กศน.อำเภออุบลรัตน์ ให้การต้อนรับ เพื่อมอบนโยบายและให้กำลังใจ ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 และได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชให้กับ กศน.ตำบล เพื่อนำไปปลูกตามโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน และต่อจากนั้นได้ไปเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูศักยภาพคนพิการ ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ร่วมกันบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับตู้ปันสุข
เมื่อ : 21 พฤษภาคม 2563  [อ่าน : 78]
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางวิจิตราวลิน พรปัญญาภัทร ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นและ บุคลากร กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นร่วมกันบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับตู้ปันสุขเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ณ อาคารสถานีดับเพลิงเทศบาลนครขอนแก่น
การประชุมประจำสัปดาห์บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นครั้งที่3/2563
เมื่อ : 21 พฤษภาคม 2563  [อ่าน : 55]
20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมประจำสัปดาห์บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นครั้งที่3/2563เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]