ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น


"การพัฒนากลยุทธ์เขียนข่าวเล่าเรื่อง" "สื่อสารองค์กรสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น"
เมื่อ : 10 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 14]
กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากลยุทธ์เขียนข่าวเล่าเรื่อง" "สื่อสารองค์กรสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอำนวยสุขจังหวัดขอนแก่น
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 20]
28 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 08.00 น. ว่าที่ ร.ต. ดร.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายบุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มหกรรมการประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์นักศึกษา กศน. ประจำปี 2561
เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 29]
12 กรกฏาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมมหกรรมการประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์นักศึกษา กศน. ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น เลยหนองบัวลำภู อุดรธานี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่ง ...
บรรยายพิเศษเรื่อง การแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 14]
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.ดร.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น บรรยายพิเศษเรื่อง การแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน และเด็กนักเรียนออกกลางคัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เข้าร่วมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ภายใต้โครงการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะลำห้วยพระคือ
เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 6]
วันที่ 4 กรกรฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ภายใต้โครงการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะลำห้วยพระคือ ณ ตำบลพระคือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รมช.สุรเชษฐ์ แจกหลักคิดครู กศน.ตำบล ภาคอีสาน ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน สู่ความสำเร็จ
เมื่อ : 04 พฤษภาคม 2561  [อ่าน : 67]
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสเป็นประธานการเปิดการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์) จังหวัดขอนแก่น
เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 4 / 2561
เมื่อ : 25 เมษายน 2561  [อ่าน : 46]
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงาน "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 4/2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและการรายงานผลข้อมูลผ่านระบบ DMIS ไตรมาส 1-2 ปี งบประมาณ 2561
เมื่อ : 25 เมษายน 2561  [อ่าน : 35]
24 เมษายน 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและการรายงานผลข้อมูลผ่านระบบ DMIS ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ให้การต้อนรับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 24 เมษายน 2561  [อ่าน : 98]
ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “มหกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ท SMART LEARNING EXPO" ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ค) หลักสูตร Digital literacy และ e-Commerce ครู ค รุ่นที่ ๓
เมื่อ : 25 มีนาคม 2561  [อ่าน : 150]
วันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ค) หลักสูตร Digital literacy และ e-Commerce โดย ศน.องอาจ วีรภัทรสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการเปิดโครงการฯ มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวแทน กศน.ตำบลละ ๑ คน รวม ๑๐๕ คน
โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ค) หลักสูตร Digital literacy และ e-Commerce กศน.ขอนแก่น
เมื่อ : 25 มีนาคม 2561  [อ่าน : 93]
วันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ค) หลักสูตร Digital literacy และ e-Commerce โดย ว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการเปิดโครงการฯ มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวแทน กศน.ตำบลละ ๑ คน รวม ๙๔ คน
โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ข) หลักสูตร Digital literacy และ e-Commerce
เมื่อ : 20 มีนาคม 2561  [อ่าน : 88]
วันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ข) หลักสูตร Digital literacy และ e-Commerce โดย นายองอาจ วีรภัทรสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการเปิดโครงการฯ มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวแทน กศน.อำเภอละ ๑ คน รวม ๒๖ คน
โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
เมื่อ : 12 มีนาคม 2561  [อ่าน : 49]
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่อง การจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตร วิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น)
เมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2561  [อ่าน : 86]
14 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ซึ่งจะดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒
เมื่อ : 14 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 160]
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ซึ่งก่อนการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมทำ Pre-Test Online โดยว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมพบปะ กล่าวให้โอวาท
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
เมื่อ : 12 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 141]
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ โดยว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมพบปะ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อ : 11 ธันวาคม 2560  [อ่าน : 151]
๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แอพพลิเคชั่น Kahoot
เมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 147]
27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แอพพลิเคชั่น Kahoot โดย ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารอำเภอที่ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด
"คิดใหญ่...เริ่มเล็ก....ลงลึก" แนวคิดการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ของ กศน.ขอนแก่น
เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 147]
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน...
ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายและเยี่ยมชมการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้าน ICT
เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 106]
13 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายและเยี่ยมชมการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้าน ICT พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษา กศน. ที่อยากให้จัด ณ กศน.ตำบลหนองแปนและ กศน.ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]