ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น
เมื่อ : 26 ธันวาคม 2562  [อ่าน : 83]
25 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น โดยนายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร กศน.อำเภอทุกอำเภอ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพ ครู กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านผลการเรียน
เมื่อ : 25 กันยายน 2562  [อ่าน : 102]
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพ ครู กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านผลการเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พบทั้งพบปะกับคณะครู และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกตำบล ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอ Best Practice ทั้ง 26 อำเภอ
การขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
เมื่อ : 23 สิงหาคม 2562  [อ่าน : 180]
23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
"งานมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน." ประจำปี 2562
เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 70]
11 กรกฎาคม 2562 นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "งานมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน." ประจำปี 2562 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ​สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ : 03 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 104]
3 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 07.00 น. ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ​สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น
โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
เมื่อ : 02 พฤษภาคม 2562  [อ่าน : 471]
29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมพบปะและให้กำลังใจแก่ ครู กศน.ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 104 คน ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาให้ความรู้ อาทิ...
E-Star ONIE Teacher 2019 KHON KAEN
เมื่อ : 17 เมษายน 2562  [อ่าน : 116]
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิชาการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการการศึกษา E-Star ONIE Teacher 2019 KHON KAEN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการอบรมครูกศน. เพื่อจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
เมื่อ : 05 เมษายน 2562  [อ่าน : 101]
2 เมษายน 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมครูกศน. เพื่อจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งพบปะกับทีมวิทยากร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น มาให้องค์ความรู้ และคณะครูกศน. ที่เข้าร่วมโครงการฯ
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อ : 25 มกราคม 2562  [อ่าน : 136]
นางดวงจันทร์ วิรุณพันธ์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวมัณฑนา มูลกัณฐ์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายใน ดำเนินการจัดประชุม เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เพื่อให้....
18 มกราคม วันยุทธหัตถี
เมื่อ : 18 มกราคม 2562  [อ่าน : 138]
เมื่อเวลา 07.30 น. วันนี้ (18 ม.ค.62) ว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น นำคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ข และ ครู ค รุ่น 1 และ รุ่น 2) หลักสูตร Digital Literacy และการเปิดร้านค้าออนไลน์ E-Commerce หลักสูตรการตลาดและการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และการโปรโมทสินค้า
เมื่อ : 10 มกราคม 2562  [อ่าน : 194]
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ งานการศึกษาต่อเนื่อง ดำเนินโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ข และ ครู ค รุ่น 1 และ รุ่น 2) หลักสูตร Digital Literacy และการเปิดร้านค้าออนไลน์ E-Commerce หลักสูตรการตลาดและการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และการโปรโมทสินค้า โดยวิทยากรแกนนำที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำ ครู ก ได้นำหลักสูตรมาขยายผลให้กับ ครู ข ที่เป็นวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ จำนวน 26 อำเภอ และครู ค ที่เป็นวิทยากรแกนนำระดับตำบลทั้ง 199 ตำบล
5 ธันวาคม 2561 วันพ่อแห่งชาติ
เมื่อ : 06 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 140]
ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น
โครงการประชุมพิจารณาตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2561
เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2561  [อ่าน : 367]
8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการประชุมพิจารณาตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2561 และเวลาประมาณ 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น (สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฯ และบรรยายพิเศษ ในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) อาทิ
อบรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อนการบริหารราชการในยุคประเทศไทย 4.0 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อ : 18 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 219]
18 ตุลาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อนการบริหารราชการในยุคประเทศไทย 4.0 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดฯ และมีนางกัลยาณี กะวิกุล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการกล่าวรายงานความเป็นมาของการอบรมฯ
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อ : 14 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 139]
ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัวผ่านกิจกรรมการแสดงทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science Show)
เมื่อ : 14 ตุลาคม 2561  [อ่าน : 180]
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นางดวงจันทร์ วิรุณพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัวผ่านกิจกรรมการแสดงทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science Show)" โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านอาคารสถานที่ และวิทยากร จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ซึ่งว่าที่ ร.ท.ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ผอ.ศว.ขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะครู กศน.ที่เข้าร่วมอบรมในรุ่นที่ 1 จำนวน 108 คน จาก 14 อำเภอ 108 ต
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตำบล (DMIS) งปม.2561
เมื่อ : 02 กันยายน 2561  [อ่าน : 151]
1 กันยายน 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตำบล (DMIS) สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ
เมื่อ : 20 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 777]
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี
"การพัฒนากลยุทธ์เขียนข่าวเล่าเรื่อง" "สื่อสารองค์กรสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น"
เมื่อ : 10 สิงหาคม 2561  [อ่าน : 205]
กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากลยุทธ์เขียนข่าวเล่าเรื่อง" "สื่อสารองค์กรสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอำนวยสุขจังหวัดขอนแก่น
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2561  [อ่าน : 144]
28 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 08.00 น. ว่าที่ ร.ต. ดร.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายบุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]