ข่าวเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น


สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อ : 20 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 10]
20 มิถุนายน 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบบริหารงานบุคคล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างถูกต้อง
ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
เมื่อ : 15 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 24]
15 มิถุนายน 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ในการเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ณ ตึกอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
การอบรมการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 15 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 14]
15 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดการอบรมการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยท่านรองประภาส ชมภูมี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร จาก กศน.อำเภอทั้ง 26 อำเภอ ๆ ละ 3 คน และบุคลากรประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น อีก 12 คน รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 90 คน
“กศน.กลุ่มร้อยแก่นสาร″ร่วม กอ.รมน. จัดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
เมื่อ : 06 มิถุนายน 2560  [อ่าน : 51]
“เสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้แก่ผู้บริหาร กศน. ระดับอำเภอ และครู กศน.ตำบล กศน.จังหวัดขอนแก่น กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด กศน.จังหวัดมหาสารคาม กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์”
ให้การต้อนรับ ท่านอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 03 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 215]
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยท่านรองประภาส ชมภูมี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น (รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น) พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.อำเภอ ศน.มาลินี สุนทรศร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ท่านอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เมื่อ : 07 เมษายน 2560  [อ่าน : 48]
7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดการ ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยนายประภาส ชมภูมี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วย
ร่วมพิธีเปิด “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อ : 02 เมษายน 2560  [อ่าน : 34]
วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันรักการอ่าน ณ ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยนายประภาส ชมภูมี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายบุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั
เปิดโครงการตลาดนัดอาชีพชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองนาคำ
เมื่อ : 31 มีนาคม 2560  [อ่าน : 39]
30 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ท่านรองประภาส ชมภูมี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานเปิดการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้อาชีพ โครงการตลาดนัดอาชีพชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองนาคำ ประจำปี 2560 ณ กศน.อำเภอหนองนาคำ
ร่วมงานเทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อ : 24 มีนาคม 2560  [อ่าน : 41]
ศน.มาลินี สุนทรศร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานในการถวายจตุปัจจัยบูชากัณฑ์เทศน์ ในการเทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กศน.ขอนแก่น เปิดโลกโซเชียลสู่ผู้ประกอบการในชุมชน !!
เมื่อ : 09 มีนาคม 2560  [อ่าน : 86]
ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับและนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาขอนแก่น ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุมหารือกรอบความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดขอนแก่น ให้ใช้งานระบบซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนองตอบนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเปิดตลาดและขยายฐานการใช้งานซอฟต์แวร์ให้แก่กลุ่มประกอบการ โดยวิทยากรอาสาที่ผ่านการคัดเลือกและการอ
ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 2 มีนาคม 2560
เมื่อ : 02 มีนาคม 2560  [อ่าน : 81]
2 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลาประมาณ 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมประจำเดือน โดย ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ก่อนการประชุม ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา กศน.ที่ได้รับรางวัล "เยาวชนดีเด่น" ระดับประเทศ
ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรมศพ นางสุริรัตน์ หว่างจิตร์ (แม่ อ.กบ) ณ ศาลา ๒ วัดหนองแวงพระอารามหลวง (วัดหนองแวง ๙ ชั้น) เวลา ๑๙.๐๐ น.
เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2560  [อ่าน : 84]
ด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางสุรีรัตน์ หว่างจิตร์ คุณแม่ของ อ.ภัคภิญญา หว่างจิตร์ (อ.กบ) ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๒ วัดหนองแวงพระอารามหลวง (วัดหนองแวง ๙ ชั้น) โดยกำหนดการบำเพ็ญกุศลมีดังนี้
เปิดค่ายลูกเสือ ณ ประกายเพชรแคมป์
เมื่อ : 19 มกราคม 2560  [อ่าน : 109]
19 มกราคม 2560 ท่านรองประภาส ชมภูมี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดค่ายลูกเสือ ณ ค่ายประกายเพชรแคมป์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งการเข้าค่ายลูกเสือในครั้งนี้ มีสถานศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 สถานศึกษา ประกอบด้วย....
วันครู ประจำปี 2560
เมื่อ : 19 มกราคม 2560  [อ่าน : 76]
16 มกราคม 2560 บุคลากร ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น นำโดย อ.ประภาศิริ สมวงษา ครู ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานวันครู 2560 ณ เซ็นทรัลฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 12 มกราคม 2560  [อ่าน : 250]
กิจกรรมปล่อยคาราวานตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยท่านรองประภาส ชมภูมี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้ให้อวยพรและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.เพื่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เมื่อ : 11 มกราคม 2560  [อ่าน : 82]
11 มกราคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.เพื่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดการประชุมทบทวนแผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เมื่อ : 29 ธันวาคม 2559  [อ่าน : 59]
29 ธันวาคม 2559 กลุ่มการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมทบทวนแผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดย ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
คัดเลือกบุคคล หน่วยงานสถานศึกษา และโครงการดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล MOE AWARDS
เมื่อ : 29 ธันวาคม 2559  [อ่าน : 47]
28 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 13.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น คัดเลือกบุคคล หน่วยงานสถานศึกษา และโครงการดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล MOE AWARDS ซึ่งเป็นรางวัลประจำปีที่ทรงคุณค่าของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรางวัลผลงานดีเด่น 4 ประเภท
วันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ปี 2559
เมื่อ : 23 ธันวาคม 2559  [อ่าน : 44]
23 ธันวาคม 2559 อ.ประภาศิริ สมวงษา ครู ชำนาญการ นำบุคลากรกลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ เข้าร่วมงาน วันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ปี 2559 "คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
โครงการพัฒนาบุคลากรและการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
เมื่อ : 22 ธันวาคม 2559  [อ่าน : 53]
22 ธันวาคม 2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โดย ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaennfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]