ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่งพนักงานบริการ ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่งพนักงานบริการ
เมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 446]
ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
เมื่อวันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 548]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเหมาบริการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเหมาบริการ
เมื่อวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 396]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเหมาบริการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ : 10 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 291]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
e-bidding ประจำภาคเรียน 1/2562 e-bidding ประจำภาคเรียน 1/2562
เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2562  [อ่าน : 380]
e-bidding ประจำภาคเรียน 1/2562
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
เมื่อวันที่ : 04 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 2627]
สถานที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ของ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ปวช. กศน.อุบลรัตน์ ปวช. กศน.อุบลรัตน์
เมื่อวันที่ : 05 กันยายน 2560  [อ่าน : 1444]
ปวช. กศน.อุบลรัตน์ เปิดรับสมัครนักศึกษา
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.58) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.58)
เมื่อวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2558  [อ่าน : 3061]
ด้วยสำนักงาน กศน. จะดำเนินการเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.58) รายละเอียดดังแนบ
กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
เมื่อวันที่ : 05 กุมภาพันธ์ 2558  [อ่าน : 828]
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ หรือผู้แทน และ ครู กศน.ตำบล จำนวน 52 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ การเลือกตั้งตำบล
กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดฯ กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดฯ
เมื่อวันที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2558  [อ่าน : 1104]
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยประภาศิริ สมวงศ์ษา ครูชำนาญการ และ นายพลากร สวัสดิ์วอ นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด
คณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ นายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร อ.เวียงเก่า คณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ นายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร อ.เวียงเก่า
เมื่อวันที่ : 30 มกราคม 2558  [อ่าน : 785]
30 มกราคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ นายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร อ.เวียงเก่า โดยอ.นางกัลยาณี กะวิกุล นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ...
คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการทำงานห้องสมุดประชาชนอำเภอซำสูง คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการทำงานห้องสมุดประชาชนอำเภอซำสูง
เมื่อวันที่ : 29 มกราคม 2558  [อ่าน : 613]
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยอ.นางกัลยาณี กะวิกุล นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ อ.ประภาศิริ สมวงศ์ษา ครูชำนาญการ และ อ.สิรินทรา โพธิ์ศรี นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการทำงานห้องสมุดประชาชนอำเภอซำสูง
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์นายขาว เฉียบแหลม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์นายขาว เฉียบแหลม
เมื่อวันที่ : 29 มกราคม 2558  [อ่าน : 1125]
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์นายขาว เฉียบแหลม อำเภอหนองสองห้อง
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียน 2/2557 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียน 2/2557
เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2558  [อ่าน : 938]
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียน 2/2557
กศน.ขอนแก่น ปรับปรุงระบบ ICT และ Firewall เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ กศน.ขอนแก่น ปรับปรุงระบบ ICT และ Firewall เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ
เมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2557  [อ่าน : 563]
กศน.ขอนแก่น ปรับปรุงระบบ ICT และ Firewall เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ
กศน.ขอนแก่น ปรับปรุงระบบเว็บไซต์สำนักงาน กศน.ขอนแก่น ปรับปรุงระบบเว็บไซต์สำนักงาน
เมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2557  [อ่าน : 735]
กศน.ขอนแก่น ปรับปรุงระบบเว็บไซต์สำนักงาน
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
เมื่อวันที่ : 28 พฤษภาคม 2556  [อ่าน : 577]
สนใจศึกษาร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้ทาง www.rlpd.moj.go.th
เลื่อนการรับชม "รายการ สายใย กศน." โครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบ ม.6 ใน 8 เดือน เลื่อนการรับชม "รายการ สายใย กศน." โครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบ ม.6 ใน 8 เดือน
เมื่อวันที่ : 02 พฤษภาคม 2556  [อ่าน : 750]
เลื่อนการรับชม "รายการ สายใย กศน." โครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ จากวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เป็นวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น.
มาตรการ ประหยัดงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ มาตรการ ประหยัดงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ : 01 พฤษภาคม 2556  [อ่าน : 769]
ดาวน์โหลด มาตรการประหยัดงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  แสดงหน้า 1   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]