แจ้งสถานศึกษาทราบ


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
10 ตุลาคม 2562  [อ่าน : 166]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิชาการศึกษา
12 กุมภาพันธ์ 2562  [อ่าน : 508]
ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้หัวข้อ
18 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 908]
ธรรมมาภิบาล สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
06 ธันวาคม 2561  [อ่าน : 752]
คัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ
21 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 715]
ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ปวช.
21 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 707]
ประกาศ !! ผู้มีสิทธิ์สอบ ครู ปวช.
31 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 364]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
17 มีนาคม 2560  [อ่าน : 1748]
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.
08 มีนาคม 2560  [อ่าน : 772]
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 / โปรแกรมลงทะเบียนพัสดุ
28 กุมภาพันธ์ 2560  [อ่าน : 3128]
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ภาษาอังกฤษบ้าน ๆ (EngLishHome เวอรืชั่น 1.0)
20 ธันวาคม 2559  [อ่าน : 1501]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
09 ธันวาคม 2559  [อ่าน : 5714]
โปรแกรม ITW51
07 ธันวาคม 2559  [อ่าน : 7317]
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเบื้องต้น บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์
01 พฤศจิกายน 2559  [อ่าน : 580]
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ บรรณารักษ์
01 พฤศจิกายน 2559  [อ่าน : 355]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ บรรณารักษ์
25 ตุลาคม 2559  [อ่าน : 447]
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการปฏฺิบัติหน้าที่บรรณารักษ์
10 ตุลาคม 2559  [อ่าน : 462]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
04 ตุลาคม 2559  [อ่าน : 360]
มหกรรมหนังสือภาคอีสาน
02 สิงหาคม 2559  [อ่าน : 206]
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
16 พฤษภาคม 2559  [อ่าน : 3729]
  แสดงหน้า 1 [2]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]