ความสำเร็จของอาเซียนและประโยชน์ต่อประเทศไทย
11 กรกฎาคม 2556  [อ่าน : 1782]
ชำแหละ! กมธ.สิทธิมนุษยชนอาเซียน : โดย นันทิดา พวงทอง
27 มีนาคม 2556  [อ่าน : 1299]
เพลงประจำอาเซียน
13 มิถุนายน 2555  [อ่าน : 3322]
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
13 มิถุนายน 2555  [อ่าน : 1327]
เกร็ดความรู้อาเซียน เรื่องที่ 4
13 มิถุนายน 2555  [อ่าน : 1411]
เกร็ดความรู้อาเซียน เรื่องที่ 3
06 มิถุนายน 2555  [อ่าน : 1186]
เกร็ดความรู้อาเซียน เรื่องที่ 2
05 มิถุนายน 2555  [อ่าน : 1961]
เกร็ดความรู้อาเซียน เรื่องที่ 1
05 มิถุนายน 2555  [อ่าน : 1431]
รวมลิ้งค์อาเซียน
31 พฤษภาคม 2555  [อ่าน : 1503]
เกร็ดความรู้อาเซียน
31 พฤษภาคม 2555  [อ่าน : 3211]
  แสดงหน้า 1   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]