บริการดาวน์โหลด


การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำน
16 สิงหาคม 2561  [view : 11]
แต่งตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ
15 สิงหาคม 2561  [view : 65]
การประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ
15 สิงหาคม 2561  [view : 75]
แนวทางการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
15 สิงหาคม 2561  [view : 42]
แต่งตั้งสถานศึกษาทำหน้าที่ศูนย์สอบด้วยระบบ E-Exam
15 สิงหาคม 2561  [view : 29]
การรับ-ส่ง แบบทดสดสอบและกระดาษคำตอบสอบ N-net 1-61
14 สิงหาคม 2561  [view : 28]
การจัดทำข้อสอบปลายภาค หลักสูตร ปวช.ภาคเรียนที่1/2561
07 สิงหาคม 2561  [view : 49]
การประชุมปกิบัติการสรุปผลการดำเนินงานจัดทำข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณ(DMIS)
07 สิงหาคม 2561  [view : 63]
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
03 สิงหาคม 2561  [view : 110]
การจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 12561 รายวิชาเลือก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
03 สิงหาคม 2561  [view : 61]
ขอเชิญร่วมงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 61
03 สิงหาคม 2561  [view : 60]
พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.2561
02 สิงหาคม 2561  [view : 63]
ขอเชิญส่งนักเรียน มัธยมปลาย เข้าร่วมโครงการ Com BIZ Festival
02 สิงหาคม 2561  [view : 29]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียง ปี 2562
01 สิงหาคม 2561  [view : 50]
การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ
01 สิงหาคม 2561  [view : 34]
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น
01 สิงหาคม 2561  [view : 27]
แจ้งประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562
01 สิงหาคม 2561  [view : 26]
ประกวดโครงานวิทยาศาสตร์
31 กรกฎาคม 2561  [view : 11]
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน
31 กรกฎาคม 2561  [view : 4]
การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร ชุมชน เพื่อรับรางวัลค่าของแผ่นดิน
23 กรกฎาคม 2561  [view : 24]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]