บริการดาวน์โหลด


ของบประมาณจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียนวิชาชีพ
06 ธันวาคม 2561  [view : 41]
เชิญเข้าร่วมโครงการ library Care the Bear
06 ธันวาคม 2561  [view : 17]
ขอความร่วมมือสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
06 ธันวาคม 2561  [view : 12]
แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยฯ
06 ธันวาคม 2561  [view : 5]
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างครอบครัวประชาธิปไตย
04 ธันวาคม 2561  [view : 21]
โครงการสัมมนาชมรมอาสายุวกาชาด ปลุกจิตอาสา สภากาชาดไทย
04 ธันวาคม 2561  [view : 17]
การให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ เดือน ธ.ค.61
04 ธันวาคม 2561  [view : 13]
ตัวชี้วัดการดำเนินงานโครงการเมืองนักอ่าน ปี62
04 ธันวาคม 2561  [view : 17]
ตรวจรายชื่อนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สนง กศน.ขอนแก่น
04 ธันวาคม 2561  [view : 29]
แนบตรวจสอบนักศึกษา กศน.ขอนแก่น
27 พฤศจิกายน 2561  [view : 73]
การดำเนินโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดย ศส.ปชต.
26 พฤศจิกายน 2561  [view : 21]
การดำเนินงานโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาฯ
23 พฤศจิกายน 2561  [view : 36]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
20 พฤศจิกายน 2561  [view : 111]
มอบเข็มเชิดชูเกียรติโครงการอบรมประวัติศาตร์ชาติไทยฯ
19 พฤศจิกายน 2561  [view : 40]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE
15 พฤศจิกายน 2561  [view : 18]
เรื่อง โครงการพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
13 พฤศจิกายน 2561  [view : 60]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น
13 พฤศจิกายน 2561  [view : 40]
รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน
08 พฤศจิกายน 2561  [view : 140]
การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
08 พฤศจิกายน 2561  [view : 73]
เชิญประชุมสร้างข้อสอบฯ(อ.ซำสูง)
07 พฤศจิกายน 2561  [view : 21]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]