บริการดาวน์โหลด


การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
23 มิถุนายน 2560  [view : 23]
ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
23 มิถุนายน 2560  [view : 18]
จัดทำข้อมูลประกอบแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561และ2562
21 มิถุนายน 2560  [view : 37]
MOE AWARDS 2017
20 มิถุนายน 2560  [view : 18]
คู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
16 มิถุนายน 2560  [view : 43]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะฯ ครั้งที่1 โดยการสอบข้อเขียนและระเ
16 มิถุนายน 2560  [view : 1960]
โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
14 มิถุนายน 2560  [view : 61]
แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
12 มิถุนายน 2560  [view : 46]
การจัดส่งเอกสารการขอจัดตั้งกลุ่ม ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
09 มิถุนายน 2560  [view : 65]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการคัดเลือกนักบริหารระดับต้น
09 มิถุนายน 2560  [view : 68]
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล
08 มิถุนายน 2560  [view : 44]
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 41
07 มิถุนายน 2560  [view : 55]
สื่อการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ 6 มิถุนายน 2560
07 มิถุนายน 2560  [view : 555]
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารฯ
06 มิถุนายน 2560  [view : 50]
ตรวจสอบการขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกและจ้างครู ปวช.(เพิ่มเติม)
05 มิถุนายน 2560  [view : 60]
แจ้งอนุมัติจัดจ้างครู ปวช.
05 มิถุนายน 2560  [view : 60]
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดฯ
05 มิถุนายน 2560  [view : 60]
เชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวดโครงการรักชาติเสริมสร้างความซื่อสัตย์
02 มิถุนายน 2560  [view : 39]
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน
31 พฤษภาคม 2560  [view : 37]
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาฯ
31 พฤษภาคม 2560  [view : 46]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaennfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]