บริการดาวน์โหลด


แผนการให้บริการรถMobile ส่งเสริมการอ่าน
20 ตุลาคม 2560  [view : 6]
รายงานผลการดำเนินงานการจัดการ กศน.สำหรับคนพิการ
20 ตุลาคม 2560  [view : 8]
MOE AWARD
20 ตุลาคม 2560  [view : 14]
ประกาศยกเลิกระเบียนผลการเรียน
17 ตุลาคม 2560  [view : 37]
แจ้งรายละเอียดแผนงาน รหัสงบประมาณฯ ปีงบประมาณ2561
09 ตุลาคม 2560  [view : 203]
เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นและน้ำพอง เรื่องการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงฯ
06 ตุลาคม 2560  [view : 97]
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติฏารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ
06 ตุลาคม 2560  [view : 50]
การจัดการศึกษานอกระบบฯสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน
04 ตุลาคม 2560  [view : 151]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี 2561
03 ตุลาคม 2560  [view : 235]
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดเคลื่อนไหว การขับขี่อย่างปลอดภัย
03 ตุลาคม 2560  [view : 60]
Smart Card Reader
02 ตุลาคม 2560  [view : 228]
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
19 กันยายน 2560  [view : 124]
การมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
08 กันยายน 2560  [view : 193]
แบบคำร้องย้ายของพนักงานราชการ / สัญาญาจ้างพนักงานราชการ
08 กันยายน 2560  [view : 222]
การประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ E-Exam 1/60
07 กันยายน 2560  [view : 125]
แผนรถโมบายส่งเสริมการอ่าน
07 กันยายน 2560  [view : 101]
เชิญร่วมสมัครเป็นศูนย์ E-commerce ชุมชนฯ
04 กันยายน 2560  [view : 111]
เอกสารแนบท้ายคำสั่ง เชิญประชุมบรรณาธิการข้อสอบ
01 กันยายน 2560  [view : 146]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่นฯ ปี 2561
29 สิงหาคม 2560  [view : 113]
The 8 KKUL Share@Learn 2017
28 สิงหาคม 2560  [view : 71]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaennfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]