บริการดาวน์โหลด


เนื้อหาและจำนวนข้อของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ทั้ง 3 ระดับ
22 สิงหาคม 2560  [view : 18]
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ปี 2560
22 สิงหาคม 2560  [view : 106]
รายชื่อหนังสือบริจาค
21 สิงหาคม 2560  [view : 32]
การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
21 สิงหาคม 2560  [view : 51]
โครงการส่งเสริมคุณค่าคลังปัญญา กศน.
17 สิงหาคม 2560  [view : 36]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง
17 สิงหาคม 2560  [view : 27]
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร ส.นบส
17 สิงหาคม 2560  [view : 34]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ปี61
15 สิงหาคม 2560  [view : 34]
การประเมินคัดเลือกข้าราชการ
15 สิงหาคม 2560  [view : 36]
การย้ายข้าราชการ 38 ค. (2)
15 สิงหาคม 2560  [view : 35]
การโอนย้ายข้าราชการ
10 สิงหาคม 2560  [view : 50]
ประกาศรับสมัครผู้บริหารระดับต้น
10 สิงหาคม 2560  [view : 30]
ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา40
08 สิงหาคม 2560  [view : 39]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
08 สิงหาคม 2560  [view : 79]
แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
08 สิงหาคม 2560  [view : 46]
รายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
08 สิงหาคม 2560  [view : 59]
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
08 สิงหาคม 2560  [view : 92]
การขอพระราชทารเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯปี 61
07 สิงหาคม 2560  [view : 45]
ป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
07 สิงหาคม 2560  [view : 36]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการฯ
07 สิงหาคม 2560  [view : 24]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaennfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]