บริการดาวน์โหลด


การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.ในกรณีพิเศษฯ
10 ตุลาคม 2561  [view : 63]
การให้บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 61
10 ตุลาคม 2561  [view : 40]
การระบุสิทธิผู้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
10 ตุลาคม 2561  [view : 43]
ปฏิทินสารสนเทศ ปี 2561
05 ตุลาคม 2561  [view : 70]
ขอเชิญอบรมโครงการ การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
03 ตุลาคม 2561  [view : 76]
การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
26 กันยายน 2561  [view : 93]
นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนหลักสูตร ปวช.1-61
21 กันยายน 2561  [view : 49]
การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ปวช. 1/2561
13 กันยายน 2561  [view : 80]
รายละเอียดสนามสอบปลายภาค 1/2561
13 กันยายน 2561  [view : 110]
แนวทางการดำเนินงานการจัดสอบปลายภาค หลักสูตร ปวช.1/2561
13 กันยายน 2561  [view : 56]
การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
13 กันยายน 2561  [view : 99]
การดำเนินโครงการ กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
12 กันยายน 2561  [view : 145]
ขอความอนุเคราะห์ประสานรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.)
12 กันยายน 2561  [view : 121]
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.
10 กันยายน 2561  [view : 115]
การให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ เดือน กันยายน 2561
05 กันยายน 2561  [view : 60]
เรื่องโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
05 กันยายน 2561  [view : 51]
กำหนดการรับแบบทดสอบและนำส่งกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2561
05 กันยายน 2561  [view : 146]
งานมหกรรม ปฎิรูปการศึกษา ปฎิรูปประเทศ
28 สิงหาคม 2561  [view : 67]
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี2562
28 สิงหาคม 2561  [view : 83]
การตรวจเยี่ยมศุนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลฯ
23 สิงหาคม 2561  [view : 57]
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]