รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2562 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2557 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2557
  แสดงหน้า 1   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]