คลิปวีดีโอ กิจกรรม กศน.ขอนแก่น


ลำเต้ยไทยนิยมยั่งยืน กศน.ขอนแก่น
24 เมษายน 2561  [อ่าน : 289]
สารยูเนสโก ในโอกาสครบรอบ 50 ปี “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน 2559
06 กันยายน 2559  [อ่าน : 695]
Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ จังหวัดขอนแก่น
12 พฤษภาคม 2559  [อ่าน : 571]
โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหัวง้ม
16 กุมภาพันธ์ 2559  [อ่าน : 1049]
รายการ สายใย กศน. ตอน การผลิตปุ๋ยน้ำสกัดจากเปลือกหอย ออกอากาศ วันที่ 11 ม.ค. 59
13 มกราคม 2559  [อ่าน : 598]
รายการ สายใย กศน. ออกอากาศ 8 ธ.ค.58 ตอน คำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปี
08 ธันวาคม 2558  [อ่าน : 652]
รายการ สายใย กศน ออกอากาศ 30 พ.ย. 58 ตอน ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน 2559
30 พฤศจิกายน 2558  [อ่าน : 553]
Science Stories วิทยาศาสตร์ดีๆมีรอบตัว ตอน 2 ชวนคิดใกล้ชิดเซลล์
25 พฤศจิกายน 2558  [อ่าน : 266]
การกรอกข้อมูล กศน.ตำบล
10 พฤศจิกายน 2558  [อ่าน : 616]
เลขาธิการ กศน.มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
06 ตุลาคม 2558  [อ่าน : 461]
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบาย ฯ 27 สิงหาคม 2558
28 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 415]
i-san bookfair 2015
10 สิงหาคม 2558  [อ่าน : 388]
รู้จัก กศน.ขอนแก่น
27 กรกฎาคม 2558  [อ่าน : 327]
เปิดโลกเปิดเล่ม : โครงการหนังสือแซ่บ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น (7 ก.ย. 57)
22 กรกฎาคม 2558  [อ่าน : 309]
ภาษาอังกฤษในการพยากรณ์อากาศ part 2
13 กุมภาพันธ์ 2558  [อ่าน : 326]
ภาษาอังกฤษในการพยากรณ์อากาศ part1
13 กุมภาพันธ์ 2558  [อ่าน : 633]
วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
07 กุมภาพันธ์ 2558  [อ่าน : 706]
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม Part2
07 กุมภาพันธ์ 2558  [อ่าน : 917]
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม Part1
07 กุมภาพันธ์ 2558  [อ่าน : 608]
สุดยอด กศน.ขอนแก่น
28 พฤศจิกายน 2557  [อ่าน : 311]
  แสดงหน้า 1   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]