[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

ระเบียบการใช้บริการ

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดขอนแก่น

 

การสมัครสมาชิกห้องสมุดฯ

หมายเหตุ

-    สมัครสมาชิกฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม

-    บัตรหมดอายุ ต่ออายุบัตรสมาชิกห้องสมุดฯฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม

-     ถ้าบัตรสมาชิกห้องสมุดฯ หาย ชำรุด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ และเสียค่าธรรมเนียม จำนวน บาท       

 

สิทธิในการใช้บัตรห้องสมุด

1.       ยืม คืนสื่อต่าง ๆ ฟรี เช่น  หนังสือ สื่อซีดี วีซีดี ซีดีรอม หนังสือเสียง วารสารล่วงเวลา

2.       ใช้บริการอินเทอร์เน็ต(ชั้น 3)  ฟรี

3.       ใช้บริการห้องดูหนัง ฟังเพลง  ฟรี

4.       ใช้บริการมุมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ฟรี

5.       ใช้บริการพิเศษอื่น ๆ


ระเบียบการยืมหนังสือและสื่อต่างๆ

1.   แสดงบัตรทุกครั้งที่ยืมสื่อ (เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น)
2.   ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน 7 เล่ม นาน 7 วัน
3.   ยืม วีดีโอ เทป ซีดี ครั้งละไม่เกิน 7 ชิ้น นาน 7 วัน
4.   คืนหนังสือเกินกำหนดปรับวันละ 2 บาท ต่อเล่ม
5.   คืนสื่ออื่น เกินกำหนดปรับวันละ 5 บาท ต่อชิ้น
6.   ส่งหนังสือคืนไม่หมด จะยืมใหม่ไม่ได้
7.   หากทำหนังสือหรือสื่ออื่นๆ หาย ให้ชดใช้ตามราคา

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ
Internet Café
1.   ต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น เท่านั้น (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
2.   ต้องบันทึกการใช้บริการและยื่นบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ
3.   ใช้บริการได้ 1 ชั่วโมง / 1 คน (หากต้องการใช้บริการต่อไปกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
4.   ห้ามใช้เล่นเกม
5.   ห้ามเปิดเว็บไซต์ นู้ด โป๊ เปลือย หรือเว็บไซต์ ที่ขัดศีลธรรมอันดี
6.   พบอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ชำรุด หรือไม่ทำงานโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่
7.   ไม่อนุญาตให้ปรับแต่งอุปกรณ์ หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์


*แก้ไขเมื่อ 20/11/62เข้าชม : 146226
 
 

174 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-6458
โทรสาร  0-43226458  e-mail :
rmonrat556@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by วรัญญู บุตรรินทร์ : nonghai14@hotmail.com