[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
 


พื้นที่ให้บริการ

ด้านหน้าอาคาร

ด้านหน้าอาคาร มีสวนหย่อม ต้นไม้ที่ให้ร่มเงา

และจัดบรรยากาศให้มีที่นั่งอ่าน และมีมุมหนังสือให้

บริการด้วย

 ชั้นที่ 1

บริการตอบถามและช่วยค้นคว้า

             ให้บริการสืบค้นข้อมูล สื่อต่างๆในห้องสมุดฯ

ที่สะดวกและรวดเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่เฉพระด้านให้

บริการและมีโปรแกรมที่ทันสมัย

 

บริการวารสารหนังสือพิมพ์

           ให้บริการวารสารใหม่ ทันสมัย น่าอ่านสำหรับทุกเพศทุกวัย และบริการหนังสือพิมพ์รายวัน จัดให้มีมุมอ่านแบบสบาย ๆ 

บริการอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

ให้บริการสืบค้นข้อมูล จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

บริการศูนย์ภาษา

ให้บริการสื่อภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาไทยภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงสื่อผู้บกพร่องทางสายตาหนังสือเสียงต่างๆ

 บริการห้องดูหนังฟังเพลง

บริการสื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น เพลงคาราโอเกะรวมทั้งชีดีแนะแนวอาชีพ สารคดี ติวเตอร์ชาแนล ผู้ใช้ยังพบกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน คลายเครียด พร้อมกับได้รับความรู้ที่น่าสนใจและสามารนำสื่อ

 บริการอ่านเสริมเพิ่มอาชีพ

บริการแนะแนวอาชีพ ฝึกทักษะด้านอาชีพต่างๆที่หลากหลายโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม และมีความชำนาญในอาชีพต่างๆ เป็นผู้ฝึกปฏิบัติให้ นอกจากนี้ยังมีภูมปัญญาชาวบ้านสาขาต่างๆ มาให้คำแนะนำและฝึกปฏิบัติแก่ผู้ที่สนใจ

บริการศูนย์หนังสือ

บริการหนังสือหลากหลายประเภท ทันสมัยตรงใจผู้อ่านและยังมีที่อ่านแบบสบาย ๆ ให้แก่สมาชิกได้อ่านอีกด้วยโดยจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ตามมาตรฐานสากล

ซึ่งสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว

ห้องปฏิบัติงานเฉพาะเจ้าหน้าที่ Staff Room
เป็นห้องปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะก่อนนำหนังสือหรือสื่อออกให้บริการ โดยปฏิบัติงานในด้านเทคนิคเช่น วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ คีย์ข้อมูลหนังสือและสื่อในโปรแกรมบริหารงานห้องสมุด ( NAVASARN)

บริการแนะนำหนังสือใหม่ / หนังสือน่าอ่าน
 จัดแสดงหนังสือใหม่ รวมถึง หนังสือน่าอ่านและสื่อที่น่าสนใจอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการอยากอ่านมากขึ้น  และยังเป็นการประชาสัมพันธ์หนังสือ สื่อที่เข้าใหม่เป็นประจำทุกวัน

 ชั้นที่ 2

 บริการบ้านเจ้าฟ้านักการศึกษา

จัดแสดงพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งพระราชประวัติ พระราชนิพนธ์ในพระองค์ท่าน

 บริการนิทรรศการบ้านพ่อ

จัดแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงนิทรรศการในหลวงกับน้ำ นิทรรศการในหลวงกับจังหวัดขอนแก่น

บริการมุมสงบ (มุมหนังสืออ้างอิง)
บริการหนังสือสารานุกรม พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชนิพนธ์ในทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี

 ชั้นที่ 3

 บริการสื่อ มสธ.

ให้บริการทั้งสื่อหนังสือและสื่อโสตฯ ของมสธ.และเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆของ มสธ.

 บริการห้องธรรมะ

บริการสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ทั้งสื่อหนังสือ เทป ซีดี และวีซีดี

  บริการเทคโนเวิลด์

บริการอินเทอร์เน็ต บริการสืบค้นความรู้ ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต รวมถึงการจัดอบรมการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ต่าง ๆ บริการด้วยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจำนวน 20 เครื่อง

บริการลุ่มน้ำโขง

บริการสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านมณฑลชิงไห่  ประเทศจีน

และบริเวณที่ราบสูงธิเบต ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ผ่านประเทศจีน ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศไทยประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม มีความยาว

ทั้งหมด 4,880 กิโลเมตร ยังเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวด้วย

 บริการด้านสาธารณูปโภค

บริการห้องน้ำสะอาดที่พอเพียงพอกับผู้ใช้ บริการ มีน้ำดื่มคอยให้บริการ และยังมีเครื่องปรับอากาศที่เพียงพอและทั่วถึงกับผู้ใช้บริการ

 ป้ายแนะนำการใช้บริการภายในห้องสมุด

-                   มารยาทการใช้บริการ

-                   ขั้นตอนการให้บริการ              

-                   ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทันสมัย

 บริการสวนนิยาย
เป็นบริการที่นำหนังสือนวนิยายนำออกมาให้บริการในสวนที่สามารถนั่งอ่านตามอัธยาศัยใต้ต้นไม้ ที่มีบรรยากาศแบบสบาย ๆ และยังมีการป้องกันไม่ให้

หนังสือชำรุดโดยจัดเป็นบ้านหนังสือโดยเปิดบริการ ทุกวันไม่มีวันหยุดตลอด 24 ชั่วโมง

 บริการไดโนเสาร์คาเฟ่
บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสารจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม                                                                           

บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ

จัดจุดบริการนำส่งหนังสือสำหรับผู้ใช้ที่มาใช้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์และมาใช้บริการหลังเวลาเปิดบริการปกติ ก็สามารถนำหนังสือ

หรือสื่อใส่ไว้ในจุดบริการได้ 

บริการบ้านล้านปี

จักแสดงหุ่นจำลองไดโนเสาร์พันธุ์ต่าง ๆ ที่ขุดค้นพบในจังหวัดขอนแก่น ที่สามารถส่งเสียงและส่ายหัวได้ ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นได้

 

 บริการห้องสมุดสำหรับเด็ก ห้องสมุดไทยคิด

ห้องสมุดไทยคิด คือห้องสมุดสำหรับเด็ก เพื่อ

*    เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กต่ำกว่า 12 ปี

*    เป็นสถานที่ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน

*    เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กนอกเหนือจากห้องเรียน

*    เป็นสถานที่แสวงหาความรู้สำหรับเด็กและผู้ปกครอง

*    เป็นศูนย์รวมเชื่อมโยงความสัมพันธ์และให้บริการชุมชนเข้าชม : 270909
 
 

174 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-6458
โทรสาร  0-43226458  e-mail :
rmonrat556@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by วรัญญู บุตรรินทร์ : nonghai14@hotmail.com