[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

กิจกรรมห้องสมุด : ทั้งหมด
  

10 / เม.ย. / 2563 : มาเยี่ยม- มาเยือน..
วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น
วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น
เข้าชม : [495]
18 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) กิจกรรม ได้แก่ พับสมุดสวมMask ระบายสีหน้ากากนักอ่าน วาดภาพตามจินตนาการ และบริการยืม-คืนหนังสือ
เข้าชม : [498]
11 / มี.ค. / 2563 : อบรม สัมมนา บรรณารักษ์
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การปรับปรุงเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ LRLS
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การปรับปรุงเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ LRLS
เข้าชม : [338]
11 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) กิจกรรม หนูรักหนังสือ หน้ากากนักอ่าน และกิจกรรมวาดภาพระบายสี
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) กิจกรรม หนูรักหนังสือ หน้ากากนักอ่าน และกิจกรรมวาดภาพระบายสี
เข้าชม : [690]
11 / มี.ค. / 2563 : กิจกรรมห้องสมุด
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ป้องกันโควิด-19 กับกิจกรรม \\\"หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย\\\"
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ป้องกันโควิด-19 กับกิจกรรม \\\"หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย\\\"
เข้าชม : [120]
4 / มี.ค. / 2563 : มาเยี่ยม- มาเยือน..
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิทย์ฯ มสธ. พบปะเครือข่าย พร้อมเรียนรู้การประดิษฐ์ “ธุงใยแมงมุม”
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิทย์ฯ มสธ. พบปะเครือข่าย พร้อมเรียนรู้การประดิษฐ์ “ธุงใยแมงมุม”
เข้าชม : [558]
4 / มี.ค. / 2563 : มาเยี่ยม- มาเยือน..
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ความรู้ระบบการจัดการเอกสารแก่คณะนักศึกษา ม.ขอนแก่น
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ความรู้ระบบการจัดการเอกสารแก่คณะนักศึกษา ม.ขอนแก่น
เข้าชม : [499]
28 / ก.พ. / 2563 : ร่วมกิจกรรมเครือข่าย
วันพุธที่ 26 ก.พ. 2563 วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง \"การทำขนมจีบหมูมันม่วง\"
วันพุธที่ 26 ก.พ. 2563 วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง \"การทำขนมจีบหมูมันม่วง\"
เข้าชม : [429]
28 / ก.พ. / 2563 : มาเยี่ยม- มาเยือน..
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าชม : [522]
28 / ก.พ. / 2563 : ร่วมกิจกรรมเครือข่าย
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 การสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 \" KKU Maker Green Festival 2020\"
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 การสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 \" KKU Maker Green Festival 2020\"
เข้าชม : [467]
15 / ก.พ. / 2563 : มาเยี่ยม- มาเยือน..
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ต้อนรับอาจารย์คณะนิเทศก์ ในการนิเทศติดตามผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ต้อนรับอาจารย์คณะนิเทศก์ ในการนิเทศติดตามผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เข้าชม : [529]
15 / ก.พ. / 2563 : ร่วมกิจกรรมเครือข่าย
วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 2563 กรรมการกลางสนามสอบ การสอบ N-NET ปีการศึกษา 2562
วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 2563 กรรมการกลางสนามสอบ การสอบ N-NET ปีการศึกษา 2562
เข้าชม : [442]
15 / ก.พ. / 2563 : มาเยี่ยม- มาเยือน..
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ใช้สถานที่ถ่ายทำคลิปประกอบเพลง
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ใช้สถานที่ถ่ายทำคลิปประกอบเพลง
เข้าชม : [215]
1 / ก.พ. / 2563 : ร่วมกิจกรรมเครือข่าย
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 วิทยากร \"การทำธุงใยแมงมุม\" ในโครงการปราชญ์ชุมชน ภาคเรียนที่ 2/2562
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 วิทยากร \"การทำธุงใยแมงมุม\" ในโครงการปราชญ์ชุมชน ภาคเรียนที่ 2/2562
เข้าชม : [476]
1 / ก.พ. / 2563 : ร่วมกิจกรรมเครือข่าย
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 น.ส.อามรรัตน์ ศรีสร้อย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินห้องสมุดประชาชน ดีเด่น ประจำปี 2562
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 น.ส.อามรรัตน์ ศรีสร้อย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินห้องสมุดประชาชน ดีเด่น ประจำปี 2562
เข้าชม : [455]
1 / ก.พ. / 2563 : มาเยี่ยม- มาเยือน..
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 มสธ. ติวเข้มชุดวิชาไทยศึกษา
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 มสธ. ติวเข้มชุดวิชาไทยศึกษา
เข้าชม : [166]
1 / ก.พ. / 2563 : มาเยี่ยม- มาเยือน..
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 มสธ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 มสธ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562
เข้าชม : [165]
1 / ก.พ. / 2563 : นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร
เข้าชม : [239]
1 / ก.พ. / 2563 : กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ออกบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) กับกิจกรรม ระบายสีสัตว์อ้าปาก และวาดตามใจฉัน
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ออกบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) กับกิจกรรม ระบายสีสัตว์อ้าปาก และวาดตามใจฉัน
เข้าชม : [507]
1 / ก.พ. / 2563 : ร่วมกิจกรรมเครือข่าย
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
เข้าชม : [142]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

174 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-6458
โทรสาร  0-43226458  e-mail :
rmonrat556@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by วรัญญู บุตรรินทร์ : nonghai14@hotmail.com