[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
กศน.นครราชสีมา
 
<< มกราคม 2556 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
CD ความเชื่อและประเพณี
ผศ.ลักขณา ศกุนะสิงห์ ขอมอบ CD ความเชื่อและประเพณี : เกิด แต่งงาน ตาย ให้กับห้องสมุดประชาชน   เข้าชม :  [66]
สุดอัศจรรย์..16 คําทํานายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สุดอัศจรรย์...16 คำทำนายพระพุทธเจ้า ชี้ชะตามนุษย์โลก ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่ความเจริญทางด้านวัตถุ ก้าว   เข้าชม :  [2396]
การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอ   เข้าชม :  [6717]
ตายแล้วไปไหน
วิญญาณของผมออกจากร่างเมื่อไรและออกมาทางไหน ออกมาอย่างไร ผมจำไม่ได้ แต่รู้สึกว่ามันเคลิ้มๆ และมีคว   เข้าชม :  [3743]
คำกล่าวรวมบุญ
คำกล่าวรวมบุญ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร สรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งหลาย สัมพเวสีไร้ญาติขาดมิตร ญาติทั้งหมดทั้งหล   เข้าชม :  [1524]
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ผู้มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   เข้าชม :  [385]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชา 22 / ก.ค. / 2557  เข้าชม :  [99]
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมแนวปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรมและการฝึกระเบียบแถวลูกเสือวิสามัญ 4 / ก.ค. / 2557  เข้าชม :  [132]
กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย และค่านิยมอันพึงประสงค์ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น24 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [161]
สำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ เข้าร่วมคัดเลือกโครงการคัดเลือกบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนดีเด่น ระดับ สำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ประจำปี 2556 18 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [79]
โครงการคัดเลือกบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมประจำปี 2556 ระดับ กศน.อำเภอ6 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [155]
อบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน 4-5 มิ.ย.574 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [131]

24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนอกค่าย ณ วัดเขาบุญมีดาราราม ต.หว้ยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
กิจกรรมนอกค่าย 5 ส ณ วัดเขาบุญมีดาราราม (วัดทุ่งคา) ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  เข้าชม :  [33]

24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรอบกองไฟค่ายย่อยที่ 11 นกยูง ณ ค่ายวชิราวุธ
กิจกรรมการแสดงรองกองไฟต่ายย่อยที่ 11 นกยุง 1- นกยูง 4 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เข้าชม :  [21]

24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าฐานค่ายย่อยที่ 11 นกยูง ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าฐานและกิจกรรมรอบกองไฟของกองลูกเสือค่ายย่อยที่ 11 นกยูง ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เข้าชม :  [26]

24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ ค่ายย่อยที่ 1,3,5,7,9และ11 ณ สนามเวทีกลางค่ายวชิราวุธ
กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ โดยวิทยากรจาก ทบ.เวลา 19.00 - 22.00 น ณ สนามเวทีกลางค่ายวชิราวุธ  เข้าชม :  [15]

24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยมค่ายย่อยที่ 11 นกยูง
นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยมค่ายย่อยที่ 11 นกยูง พร้อมให้โอวาทและกำลังใจนักศึกษาลูกเสือ กศน.  เข้าชม :  [20]

24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมงานชุมชนลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2 พิธีบวงสรวงและเปิดค่ายย่อยขบวนสวนสนาม 5 ภาค
กศน.อำเภอพล ค่ายย่อยที่ 11 นกยูง ร่วมพิธีตั้งแถวค่ายย่อย 12 ค่ายและขบวนสวนสนาม 5 ภาค ณ ค่ายวชิรราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เข้าชม :  [29]

23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมงานชุมชนลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2
กศน.อำเภอพล ร่วมงานชุมชนลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2557 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เข้าชม :  [34]

23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ  เข้าชม :  [821]

16 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอชนบท ร่วมแห่เทียนพรรษา
กศน.อำเภอชนบท ร่วมกันแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 11 - 12 ก.ค. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสืบทอดต่อไป   เข้าชม :  [59]

15 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเตรียมการแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชม กศน.อ.เมือ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร ตัวแทนสำนังาน กศน.จ.ขอนแก่นเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. นายบุญส่ง ทองเชื่อม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อ.เมืองขอนแก่น 2. นายสมควร สุดเพาะ ตำแหน  เข้าชม :  [72]

3 / ก.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลโนนข่า สรุปผลการปฏิบัติการปรองดองสมานฉันท์
สรุปผลการทำงาน กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมโครงการปฏิบัติการเสวนาสร้างความสุขให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2557 ณ ตำบลโนนข่า  เข้าชม :  [48]
23 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ครู กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ครู กศน.ตำบลโนนข่า กศน.อำเภอพล ร่วมปะชุมโครงการฯ ณ โรงแรมเซ็นทราคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่น  เข้าชม :  [45]
22 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ชุด ชป.มวลชนตำบลโนนข่า สร้างความเข้าในปรองดองสมานฉันท์บ้านบุอ้ายตู้ ม. 7
ทีมปฏิบัติการมวลชนตำบลโนนข่า สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี บ้านบุอ้ายตู้ ม.7 ณ ศาลาวัดบ้านบุอ้ายตู้  เข้าชม :  [38]
22 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ชุด ชป.มวลชนตำบลโนนข่า สร้างความเข้าในปรองดองสมานฉันท์บ้านโนนทัน ม. 6
ทีมปฏิบัติการมวลชนตำบลโนนข่า สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี บ้านโนนทัน ม.6 ณ วัดโนนทัน  เข้าชม :  [41]
21 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ชุด ชป.มวลชนตำบลโนนข่า สร้างความเข้าใจปรองดองสมานฉันท์บ้านโนนเมือง ม.๘
ทีมปฏิบัติการมวลชนตำบลโนนข่า สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี ฯ  เข้าชม :  [44]
21 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ชุด ชป.มวลชนตำบลโนนข่า สร้างความเข้าใจปรองดองสมานฉันท์บ้านห้วยโจด ม. ๑
ทีมปฏิบัติการมวลชนตำบลโนนข่า สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี ฯ  เข้าชม :  [39]
19 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ทีมปฏิบัติการมวลชนตำบลโนนข่าร่วมกับ ป.พัน 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย
ทีมปฏิบัติการมวลชนตำบลโนนข่าร่วมกับ ป.พัน 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ลงพื้นที่บ้านบ่อตะครอง ม.3 และบ้านโนนฝ้าย ม.9  เข้าชม :  [45]
18 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ทีมปฏิบัติการ ศปป.กอ.รมน.จว. ลงพื้นที่บ้านโนนข่า ม. 5 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.โนนข่า
นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอพล เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.โนนข่า  เข้าชม :  [67]
17 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
คณะครู กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมโครงการเสวนาสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ทีมปฏิบัติการมวลชนตำบลโนนข่า ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสรา้งความรัก ความสามัคคี ความปรองดองฯ ม.4 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองแวงแอก  เข้าชม :  [54]
17 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมโครงการเสวนาสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ทีมปฏิบัติการมวลชนตำบลโนนข่า ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสรา้งความรัก ความสามัคคี ความปรองดองฯ ม.2 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านหัวนา  เข้าชม :  [63]
5 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโนนข่า มอบพันธุ์ปลาดุกโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
กศน.ต.โนนข่า มอบพันธุ์ปลาดุกโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ณ ศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดล(ศรช.บ้านหัวนา)  เข้าชม :  [47]
3 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ครู ศรช.บ้านหัวนา จัดเตรียมบ่อเลี้ยงปลาุดุกในบ่อพลาสติกได้รับความร่วมมือจากเพื่อน ครู ศรช.
ครู ศรช. ร่วมมือ ร่วมใจ จัดเตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ณ ศรช.บ้านหัวนา (ศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดล)  เข้าชม :  [72]
3 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโนนข่า จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/57
กศน.ต.โนนข่า จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/57 ณ กศน.ตำบลโนนข่า  เข้าชม :  [41]
1 / มิ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
หน.ครู กศน.ต.โนนข่า รับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
นางณัฐนิธิ อักษรซิทย์ หน.ครู กศน.ต.โนนข่า รับประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ณ ห้อง ICT ห้องสมุดประชาชนอำเภอพล  เข้าชม :  [57]
1 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมคัดเลือกเกษตรตำบลดีเด่น ณ แหล่งเรียนรู้หัวนาโมเดล
กศน.ต.โนนข่า ร่วมคัดเลือกเกษตรตำบลดีเด่นระดับอำเภอ ณ แหล่งเรียนรู้หัวนาโมเดล  เข้าชม :  [42]
26 / พ.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ต.โนนข่า ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/57
กศน.ต.โนนข่า ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/57 ณ กศน.ตำบลโนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น  เข้าชม :  [98]
15 / พ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.อำเภอพล มอบงบประมาณโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
นายเกียรติพงษ์ สุขเพีย และนางสุกัญญา คนล่ำ ครูอาสาสมัคร มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ณ ศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดล  เข้าชม :  [58]
15 / พ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลโนนข่า จัดเวทีประชาคมสมาชิกศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดล
กศน.ตำบลโนนข่า จัดเวทีประชาคมสมาชิกกลุ่มเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดล  เข้าชม :  [51]
23 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2557
กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชนประจำปี 2557 ในวันที่ 21 - 24 เมษายน 2557  เข้าชม :  [67]
12 / เม.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
คณะครู กศน.ตำบลโนนข่า สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บริหารระดับสูง
ครูคณะ กศน.ต.โนนข่า สืบสานงานประเพณีสงกานต์รดน้ำดำหัว ส.ส.เขต 8 และนายก อบต.โนนข่า  เข้าชม :  [111]

 

 

ดร.อัจฉรา สากระจาย
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดขอนแก่นนายประภาส ชมภูมี
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดขอนแก่น

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05