[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

16 / พ.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
คณะครู กศน.อำเภอพล ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา กศน.ตำบลโนนข่า
ร่วมแรง ร่วมใจ ปรับปรุงพัฒนา กศน.ตำบลโนนข่า เพื่อรองรับพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
16 / พ.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ผอ.กศน.อำเภอพล ตรวจความพร้อมปรับปรุงพัฒนา กศน.ตำบลโนนข่า
กศน.ต.โนนข่า นำร่องศูนย์ส่งเสริมประชาชนธิปไตยและการเลือกตั้งระดับตำบล
10 / ม.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ต.โนนข่าร่วมกับ อบต.โนนข่า จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์
วันที่ 9 มกราคม 2558 กศน.ต.โนนข่า ร่วมกับ อบต.โนนข่า จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ มีกิจกรรมสร้า้งสรรค์ เกมส์และอาหาร เครื่องดื่ม ขนม แจกฟรีตลอดงาน
24 / ธ.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ค่ายเยาวชนแกนนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดย กศน.ต.หนองมะเขือและ กศน.ต.โนนข่า (วันที่ 3 )
ค่ายเยาวชนแกนนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ วัดเนกขัมมาภิรมย์ ต.หนองมะเขือ โดย กศน.ต.หนองมะเขือและ กศน.ต.โนนข่า (วันที่ 3 )
23 / ธ.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ค่ายเยาวชนแกนนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดย กศน.ต.หนองมะเขือและ กศน.ต.โนนข่า (วันที่ 2 )
ค่านเยาวนชแกนำนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดย กศน.ต.หนองมะเขือและกศน.ต.โนนข่า วันที่ 9 ธันวาคม 2557
20 / ธ.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ค่ายเยาวชนแกนนำค่านิยมหลัก 12 ประการ โดย กศน.ต.หนองมะเขือและ กศน.ต.โนนข่า
กศน.ต.หนองมะเขือและกศน.ต.โนนข่า จัดค่ายแกนนำค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ วัดเนกขัมมาภิรมย์ ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น
20 / ธ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.อำเภอพล เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
นายเกียรติพงษ์ สุขเพีย ครูอาสาสมัครและนางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ตำบลโนนข่า เข้าร่วมโครงการฯ
12 / ธ.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กศน.ตำบลโจดหนองแกและโสกนกเต็น จัดโครงการค่ายฯ ณ วัดสีสาปะวัน ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
23 / พ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
เบื้องหลังของความสำเร็จของการทำงานอำเภอยิ้มและจังหวัดเคลื่อนที่
คณะครู กศน.ตำบลและคณะครู ศรช. ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจัดบูธ กศน.อำเภอพล
18 / พ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
หน.ครู กศน.ต.โนนข่า เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
คณะครู กศน.อำเภอพล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรกระบวนการแกนนำ จังหวัดขอนแก่น
14 / พ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโนนข่า ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/57 และรับชม ETV
ปฐมนิทเศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/57 และรับชม ETV ณ กศน.ตำบลโนนข่า
1 / ต.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลเก่างิ้ว จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ กศน.ตำบลเก่างิ้ว
คณะครู กศน.ตำบลเก่างิ้ว จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ กศน.ตำบลเก่างิ้ว เพื่อแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลักแต่ละข้อร่วมกันและตระหนักในความเป็นไทย
29 / ก.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลลอมคอม จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ ศาลาบ้านหนองอรุณ ม. 3
คณะครู กศน.ตำบลลอมคอม จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ ศาลาบ้านหนองอรุณ ม. 3 เพื่อสร้างความตระหนักในความเป็นไทย
29 / ก.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลเพ็กใหญ่ จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ กศน.ตำบลเพ็กใหญ่
คณะครู กศน.ตำบลเพ็กใหญ่ จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ กศน.ตำบลเพ็กใหญ่ เพื่อสร้างความตระหนักในความเป็นไทย
29 / ก.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโสกนกเต็น จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ วัดอโศการาม
คณะครู กศน.ตำบลโสกนกเต็น จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ วัดอโศการาม
29 / ก.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโคกสง่า จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ วัดถาวรหนองบะ ม. 3
คณะครู กศน.ตำบลโคกสง่า จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ วัดถาวรบ้านหนองบะ ม. 3
29 / ก.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลเมืองพล จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ กศน.ตำบลเมืองพล
คณะครู กศน.ตำบลเมืองพลจัดเวทีเสวนาค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป
29 / ก.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโจดหนองแก จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ กศน.ตำบลโจดหนองแก
คณะครู กศน.ตำบลโจดหนองแก จัดเวทีเสวนาค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป
27 / ก.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองแวงนางเบ้า จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ กศน.ตำบลหนองแวงนางเบ้า
คณะครู กศน.ตำบลหนองแวงนางเบ้า จัดเวทีเสวนาค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป
26 / ก.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองแวงโสกพระ จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลัก 12 ประการ
คณะครู กศน.ตำบลหนองแวงโสกพระ จัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นค่านิยมหลัก 12 ประการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05