[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

9 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
กศน.อำเภอมัญจาคีรีเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
4 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีและกศน.อำเภอภูผาม่านร่วมจัดร่วมจัดนิทรรศการในงานพิธีสรุปผลการดำเนินงาน ๑ ปีโครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบา
จังหวัดขอนแก่นได้จัดงานพิธีสรุปผลการดำเนินงาน ๑ ปีโครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”
2 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 หน่วยงานราชการในอำเภอแวงน้อย ได้จัดกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปี 2556 ขึ้นที่บ้านแวงน้อย ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ นายชิษณุพงศ์ ไชยสิทธิ์เสนา ผอ.กศน.อำเภอแวงน้อย พร้อมด้วยคณะบุคลากร ก็ได้รับเกียรติไปร่วมในงานกิจกรรมดังกล่าวด้วย
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 หน่วยงานราชการในอำเภอแวงน้อย ได้จัดกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปี 2556 ขึ้นที่บ้านแวงน้อย ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ นายชิษณุพงศ์ ไชยสิทธิ์เสนา ผอ.กศน.อำเภอแวงน้อย พร้อมด้วยคณะบุคลากร ก็ได้รับเกียรติไปร่วมในงานกิจกรรมดังกล่าวด้วย
26 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรี ได้เป็นตัวแทน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดบูธ เนื่องในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น
กศน.อำเภอมัญจาคีรี ได้เป็นตัวแทน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดบูธ เนื่องในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น
21 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการ ขอนแก่นสร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน
ประชุมโครงการ ขอนแก่นสร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ณ ห้องอัพทาวน์ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
21 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีพ
กศน.อำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีพ
21 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีได้จัดการอบรมสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน
กศน.อำเภอมัญจาคีรีได้จัดการอบรมสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน
19 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้่องต้น (B.T.C)
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้่องต้น (B.T.C) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือไชยวุธวัฒนา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
18 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร กศน.อำเภอหนองสองห้องและอำเภอมัญจาคีรีเข้ารับการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง
อบรมลูกเสือผู้นำ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ พ.ย.๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวท่าชัยโฮมสเตย์ จ.นครนายก
17 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)
กศน.อำเภอพล เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 13 -15 พฤศจิกายน 2556 ณ ค่ายลูกเสือไชยวุธวัฒนา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
13 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งาน กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
วันนี้ (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ) สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ จัดงานกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น โดย นาย ประภาส ชมพูมี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น นำทีมข้าราชการ และ บุคลากรภายใ
12 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ขอแจ้งให้สุถานศึกษาทุกแห่งได้ดาวน์โหลดเครื่องมือและเอกสารทั้งหมดของการสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ
11 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมสัมนาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมสัมนาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง โดยมีส.ส.มุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่นเขต4มาเป็นประธาน
11 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2556
11 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสรุปผล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ประชุมสรุปผล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน นวดแผนไทย ตัดผมชาย และเสริมสวย ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
8 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติม กศน.อำเภอหนองสองห้อง รับสมัครสอบ ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน ๑๕ อัตรา
เพิ่มเติม กศน.อำเภอหนองสองห้อง รับสมัครสอบ ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน ๑๕ อัตรา
8 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแวงน้อยรประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุุณภาพภายในสถานศึกษา
กศน.อำเภอแวงน้อยรประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อเตรียมรับการประเมินคุุณภาพภายในสถานศึกษา
8 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
วันนี้ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดร.อัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น โดยมีเรื่องเข้าระเบีย
6 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ซ่อมสร้างล้างใหม่ จิตอาสาเยียวยาประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดร.อัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น นำทีมข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
5 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานมหกรรม \"นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษา การอ่าน และ การคิดวิเคราะห์\"
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานมหกรรม \"นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษา การอ่าน และ การคิดวิเคราะห์\"

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/21 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05