[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

5 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมมอบหมายและเตรียมการครูชาวต่างชาติ การสอนภาษาเพื่ออาชีพ
การประชุมมอบหมายและเตรียมการครูชาวต่างชาติ การสอนภาษาเพื่ออาชีพ
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรี เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงอำเภอมัญจาคีรี
กศน.อำเภอมัญจาคีรี โดยคณะครู กศน.และนักศึกษา กศน. ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง อำเภอมัญจาคีรี
1 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ประชุมคณะครู กศน.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
นายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล เชิญประชุมคณะครู กศน.เพื่อขับเคลื่อนโยบาย สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพล ชั้น 2
30 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.
กศน.อำเภอมัญจาคีรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.
28 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือไว้ทุกข์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกสิ้นพระชนม์
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษา กศน.อำเภอทุกแห่ง ดำเนินการไว้ทุกข์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกสิ้นพระชนม์
27 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรีวางพวงมาลารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและจัดนิทรรศการฯประกวดภาพระบายสีเขียนเรียงความเนื่องในวันปิยมหาราช
คณะครู กศน.อำเภอมัญจาคีรีพร้อมใจกัน จัดนิทรรศการวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
25 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง ร่วมงานวันปิยมหาราช
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง ร่วมงานวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ กศน.อำเภอพล เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจบทบาทหน้าที่ครูศูนย์การเรียนชุมชน(ศรช.)
หัวหน้าฝ่ายแผนและยุทธศษสตร์ กศน.อำเภอพล เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจบทบาทหน้าที่ครูศูนย์การเรียนชุมชน(ศรช.) ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพล ชั้น 2
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการปกครองอำเภอพล
คณะครู กศน.อำเภอพล ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการปกครองอำเภอพล
23 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูกศน.อำเภอมัญจาคีรีร่วมเรียนภาษาอังกฤษกับครู Sijmen ที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติและมีคณะครู กศน.อำเภอมัญจาคีรีเข้าร่วมเรียน
22 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง ต้อนรับส.ส.มุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส. เขต4 ขอนแก่น
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง ต้อนรับส.ส.มุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส. เขต4 ขอนแก่น ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
22 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
22 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อนงานสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อนงานสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ เมาเทนพาร์ค สวิสเซอร์เเลนด์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
22 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
22 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมัญจาคีรี จัดเตรียมนิทรรศการ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม กศน.อำเภอมัญจาคีรีได้จัดเตรียมนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
18 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพของสถานศีกษาภายนอกรอบสาม
กศน.อำเภอพล ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้ารับการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบสาม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพล
18 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล
คณะครู กศน.อำเภอพล ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล
18 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพล เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับฯ
กศน.อำเภอพล เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการฯ จัดโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
17 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภออุบลรัตน์ ออกหน่วยบริการนวงดแผนไทย
กศน.อำเภออุบลรัตน์ ออกหน่วยบริการนวงดแผนไทย
13 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เครือข่ายชาวต่างชาติ (ใช้\"เขยฝรั่ง\"สอนภาษาให้คนขอนแก่น) ณ กศน.อำเภอมัญจาคีรี
กศน.อำเภอมัญจาคีรีร่วมกับวัฒนธรรมอำเภอมัญจาคีรีได้จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียนโดยเครือข่ายคนต่างชาติ ณ กศน.อำเภอมัญจาคีรี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/21 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น
174 หมู่ 17 ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4322-4973  โทรสาร  0-4322-5242 
E-Mail :
red_devils2521@hotmail.com, red.devils2521@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น   Version 2.05